siejba 2

od 8 tyg. zwykłego

 • 2023.12.02 – 34sozw
+ modlić się, aby uniknąć tego, co ma nastąpić (Dn 7, 15-27; Łk 21, 34-36)
 • 2023.12.01 – 34ptzw
+ ufność Bogu wobec działań bestii (Dn 7, 2-14; Łk 21, 29-33)
 • 2023.11.30 – św. Andrzeja apostoła
+ być wdzięcznym za to, że ktoś głosił mi Chrystusa (Rz 10, 9-18; Mt 4, 18-22)
 • 2023.11.29 – 34srzw
+ każdy grzech będzie sprawiedliwie ukarany (Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Łk 21, 12-19)
 • 2023.11.28 – 34wtzw
+ by nie dosięgł nas upadek moralny (Dn 2, 31-45; Łk 21, 5-11)
 • 2023.11.27 – 34pnzw
+ jałmużna jest miłością do Chrystusa także w ubogich (Dn 1, 1-6. 8-20; Łk 21, 1-4)
 • 2023.11.26 – Jezusa Chrystusa Króla
+ poddać się królowaniu Miłości (Ez 34, 11-12. 15-17; 1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46)
 • 2023.11.25 – 33sozw
+ być godnym udziału w życiu przyszłym (1 Mch 6, 1-13; Łk 20, 27-40)
 • 2023.11.24 – 33ptzw
+ słuchać Jezusa aby poznać i umiłować Boga (1 Mch 4, 36-37. 52-59; Łk 19, 45-48)
 • 2023.11.23 – 33czwzw
+ gorliwość i obojętność (1 Mch 2, 15-29; Łk 19, 41-44)
 • 2023.11.22 – 33srzw
+ złączyć się w cierpieniu z Chrystusem (2 Mch 7, 1. 20-31; Łk 19, 11-28)
 • 2023.11.21 – 33wtzw
+ ofiarować się Bogu (2 Mch 6, 18-31; Łk 19, 1-10)
 • 2023.11.20 – 33pnzw
+ wytrwać w wierze, aż przyjdzie Jezus (1 Mch 1, 10-15. 41-43.
54-57. 62-64; Łk 18, 35-43)
 • 2023.11.19 – 33ndzwA
+ miłować Boga, bliźnich, bać się Boga, czuwać, być trzeźwym, współpracować z Maryją, aniołami i duszami czyśćcowymi (Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30)
 • 2023.11.18 – 32sozw
+ nie ustawać w modlitwie (Mdr 18, 14-16; 19, 6-9; Łk 18, 1-8)
 • 2023.11.17 – 32ptzw
+ jak filozofowie przyrody (Mdr 13, 1-9; Łk 17, 26-37)
 • 2023.11.16 – 32czwzw
+ poznać tajemnice Boże (Mdr 7, 22 – 8, 1; Łk 17, 20-25)
 • 2023.11.15 – 32srzw
+ trędowaci władcy (Mdr 6, 1-11; Łk 17, 11-19)
 • 2023.11.14 – 32wtzw
+ zachować pokorę w tym, że jest się pokornym (Mdr 2, 23 – 3, 9; Łk 17, 7-10)
 • 2023.11.13 – 32pnzw
+ pokornie wierzyć Bogu naszą małą wiarą (Mdr 1, 1-7; Łk 17, 1-6)
 • 2023.11.12 – 32ndzwA
+ zachować mądrość (Mdr 6, 12-16; 1 Tes 4, 13-18; Mt 25, 1-13)
 • 2023.11.11 – 31sozw
+ tylko utwierdzenie w nauce Chrystusa sprawia braterstwo między ludźmi (Rz 16, 3-9. 16. 22-27; Łk 16, 9-15)
 • 2023.11.09 – rocz. pośw. Bazyliki Laterańskiej
+ chronić ożywczy strumień z serca Pana Jezusa (Ez 47, 1-2. 8-9. 12; J 2, 13-22)
 • 2023.11.08 – 31srzw
+ miłość od Boga jest fundamentem (Rz 13, 8-10; Łk 14, 25-33)
 • 2023.11.07 – 31wtzw
+ przygotować się na ucztę w niebie (Rz 12, 5-16a; Łk 14, 15-24)
 • 2023.11.06 – 31pnzw
+ pokora wobec wyroków Bożych i wobec ubogich (Rz 11, 29-36; Łk 14, 12-14)
 • 2023.11.05 – 31ndzwA
+ aby wiedzieli o Panu Jezusie Chrystusie (Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10; 1 Tes 2, 7b-9. 13; Mt 23, 1-12)
 • 2023.11.04 – 30sozw
+ pokora wobec Boga, Żydów i Kościoła (Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Łk 14, 1. 7-11)
 • 2023.11.03 – 30ptzw
+ miłość, która przywaraca godność (Rz 9, 1-5; Łk 14, 1-6)
 • 2023.11.02 – wszystkich wiernych zmarłych
+ Jego zmartwychwstanie jest naszym zmartwychwstaniem (Mdr 3, 1-9; 2 Kor 4, 14 – 5, 1; J 14, 1-6)
 • 2023.11.01 – Wszystkich Świętych
+ zbawienie u Boga i u Baranka (Ap 7, 2-4. 9-14; 1 J 3, 1-3; Mt 5, 1-12a)
 • 2023.10.31 – 30wtzw
+ oczekujemy czegoś więcej (Rz 8, 18-25; Łk 13, 18-21)
 • 2023.10.30 – 30pnzw
+ jesteśmy dziećmi Bożymi (Rz 8, 12-17; Łk 13, 10-17)
 • 2023.10.29 – 30ndzwA
+milować bliźniego, aż po zaparcie się siebie (Wj 22, 20-26; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40)
 • 2023.10.28 – św. Szymona i Judy Tadeusza
+ fundamenty apostolskie są ważne (Ef 2, 19-22; Łk 6, 12-19)
 • 2023.10.27 – 29ptzw
+ dwie wole w człowieku (Rz 7, 18-25a; Łk 12, 54-59)
 • 2023.10.26 -29czwzw
+ miłość, która dzieli (Rz 6, 19-23; Łk 12, 49-53)
 • 2023.10.25 – 29srzw
+ wytrwać w niewoli sprawiedliwości (Rz 6, 12-18; Łk 12, 39-48)
 • 2023.10.24 – 29wtzw
+ przylgnąc przez wiarę do Pana Jezusa (Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Łk 12, 35-38)
 • 2023.10.23 – 29pnzw
+ stały wysiłek moralnego trwania przy Bogu (Rz 4, 20-25; Łk 12, 13-21)
 • 2023.10.22 – 29ndzwA
+ oddać Bogu siebie (Iz 45, 1. 4-6; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21)
 • 2023.10.21 – 28sozw
+ wierzyć nawet wbrew nadziei (Rz 4, 13. 16-18; Łk 12, 8-12)
 • 2023.10.20 – 28ptzw
+ wierzyć, pomimo wszystko (Rz 4, 1-8; Łk 12, 1-7)
 • 2023.10.19 – 28czwzw
+ nie osądzaj sam grzesząc (Rz 2, 1-11; Łk 11, 42-45) – pomyłkowo wziąłem czytania ze środy – przepraszam
 • 2023.10.18 – św. Łukasza Ewangelisty
+wiara, ubóstwo, radość, miłosierdzie (2 Tm 4, 10-17a; Łk 10, 1-9)
 • 2023.10.17 – 28wtzw
+ mieć dobre wnętrze (Rz 1, 16-25; Łk 11, 37-41)
 • 2023.10.16 – 28pnzw
+ nie ulec zatwardziałości serca ( Rz 1, 1-7; Łk 11, 29-32)
 • 2023.10.15 – 28ndzwA
+ potrzeba pokory aby ubrac się w łaskę (Iz 25, 6-10a; Flp 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-14)
 • 2023.10.14 – 27sozw
+ Pan naszą ostoją (Jl 4, 12-21; Łk 11, 27-28)
 • 2023.10.13 – 27ptzw
+ pokuta sposobem bycia z Panem Jezusem (Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Łk 11, 15-26)
 • 2023.10.12 – 27czwzw
+ naszym bogactwem Duch Święty (Ml 3, 13-20a; Łk 11, 5-13)
 • 2023.10.11 – 27srzw
+ poddać się ojcostwu Ojca (Jon 4, 1-11; Łk 11, 1-4)
 • 2023.10.10 – 27wtzw
+ słuchać jak Niniwici (Jon 3, 1-10; Łk 10, 38-42)
 • 2023.10.09 – 27pnzw
+ upominać z miłości (Jon 1, 1 – 2, 1. 11; Łk 10, 25-37)
 • 2023.10.08 – 27ndzwA
+ co robić gdy winnica będzie zburzona (Iz 5, 1-7; Flp 4, 6-9; Mt 21, 33-43)
 • 2023.10.07 – MB Różańcowej
+ obyśmy się stali prostaczkami (Ba 4, 5-12. 27-29; Łk 10, 17-24)
 • 2023.10.06 – 26ptzw
+ słuchanie słowa na życie wieczne (Ba 1, 15-22; Łk 10, 13-16)
 • 2023.10.05 – 26czwzw
+ wzruszenie słowem (Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Łk 10, 1-12)
 • 2023.10.04 – 26srzw
+ w powołaniu oddaj wszystko otrzymasz wszystko (Ne 2, 1-8; Łk 9, 57-62)
 • 2023.10.03 – św. Michała, Gabriela i Rafała arch.
+ archaniołowie ku Bogu (Ap 12, 7-12a; J 1, 47-51)
 • 2023.10.02 – Aniołów Stróżów
+ kierunek do nieba (Wj 23, 20-23; Mt 18, 1-5. 10)
 • 2023.10.01 – 26ndzwA
+ nie bądz jak arcykapłan i starszy ludu (Ez 18, 25-28; Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32)
 • 2023.09.30 – 25sozw
+ wszystko dzięki Jego Męce (Za 2, 5-9. 14-15a; Łk 9, 43b-45)
 • 2023.09.29 – św. Rocznicy poświęcenia świątyni katedralnej
+ uzdrawianie żywych kamieni (1 Krl 8, 22-23.27-30; Łk 19, 1-10)
 • 2023.09.28 – 25czwzw
+ dwie błędne drogi (Ag 1, 1-8; Łk 9, 7-9)
 • 2023.09.27 – 25srzw
+ głosić Królestwo Boże (Ezd 9, 5-9; Łk 9, 1-6)
 • 2023.09.26 – 25wtzw
+ nie ziemskie ale Boskie się liczy (Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20; Łk 8, 19-21)
 • 2023.09.25 – 25pnzw
+ uważaj jak słuchasz (Ezd 1, 1-6; Łk 8, 16-18)
 • 2023.09.24 – 25ndzwA
+ nie zwlekaj z nawróceniem (Iz 55, 6-9; Flp 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16a)
 • 2023.09.23 – 24sozw
+ plon z Maryją (1 Tm 6, 13-16; Łk 8, 4-15)
 • 2023.09.22 – 24ptzw
+ skromność i wdzięczność (1 Tm 6, 2c-12; Łk 8, 1-3)
 • 2023.09.21 – św. Mateusza
+ rozwój Mistycznego Ciała Chrystusa (Ef 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13)
 • 2023.09.20 – 24srzw
+ poznać tajemnicę pobożności (1 Tm 3, 14-16; Łk 7, 31-35)
 • 2023.09.19 – 24wtzw
+ być diakonem (1 Tm 3, 1-13; Łk 7, 11-17)
 • 2023.09.18 – św. Stanisława Kostki
+ starość i młodość oczami Boga (Mdr 4, 7-15; Łk 2, 41-52)
 • 2023.09.17 – 24ndzwA
+ należymy do Pana (Syr 27, 30 – 28, 7; Rz 14, 7-9; Mt 18, 21-35)
 • 2023.09.16 – 23sozw
+ ja zbawiony przez Chrystusa grzesznik (1 Tm 1, 15-17; Łk 6, 43-49)
 • 2023.09.15 – MB Bolesnej
+ współodczuwająca (Hbr 5, 7-9; Łk 2, 33-35)
 • 2023.09.14 – św. Podw. Krzyża
+ spojrzeć z wiarą i skruchą (Lb 21, 4b-9; J 3, 13-17)
 • 2023.09.13 – 23srzw
+ rzeczy podstawowe dla zaawansowanych (Kol 3, 1-11; Łk 6, 20-26)
 • 2023.09.12 – 23wtzw
+ ukorzeniać się z wdzięcznością w Chrystusie (Kol 2, 6-15; Łk 6, 12-19)
 • 2023.09.11 – 23pnzw
+ cierpieć, aby inni poznali Chrystusa (Kol 1, 24 – 2, 3; Łk 6, 6-11)
 • 2023.09.10 – 23ndzwA
+ upomnienie dla upominających (Ez 33, 7-9; Rz 13, 8-10; Mt 18, 15-20)
 • 2023.09.09 – 22sozw
+ wiara, która ufa (Kol 1, 21-23; Łk 6, 1-5)
 • 2023.09.08 – narodzenie NMP
+ kim jest Ta (Mi 5, 1-4a; Mt 1, 1-16. 18-23)
 • 2023.09.07 – 22czwzw
+ zrozumieć słowo, by poznać Boga (Kol 1, 9-14; Łk 5, 1-11)
 • 2023.09.06 – 22srzw
+ miłość do wszystkich świętych (Kol 1, 1-8; Łk 4, 38-44)
 • 2023.09.05 – 22wtzw
+ żyć w Chrystusie (1 Tes 5, 1-6. 9-11; Łk 4, 31-37)
 • 2023.09.04 – 22pnzw
+ smutek, nadzieja, pewność zmartwychwstania (1 Tes 4, 13-18; Łk 4, 16-30)
 • 2023.09.03 – 22ndzwA
+ rozumieć sprawiedliwość z Krzyża (Jr 20, 7-9; Rz 12, 1-2; Mt 16, 21-27)
 • 2023.09.02 – 21sozw
+ mnóżmy, siejmy i zbierajmy miłość (1 Tes 4, 9-11; Mt 25, 14-30)
 • 2023.09.01 – 21ptzw
+ uwaga na rozpustę w Kościele (1 Tes 4, 1-8; Mt 25, 1-13)
 • 2023.08.31 – 21czwzw
+ jak czuwać (1 Tes 3, 7-13; Mt 24, 42-51)
 • 2023.08.30 – 21srzw
+ żyć ku Bogu (1 Tes 2, 9-13; Mt 23, 27-32)
 • 2023.08.29 – męczeństwo Jana Chrzciciela
+ jak umierać mamy (Jr 1, 17-19; Mk 6, 17-29)
 • 2023.08.28 – 21pnzw
+ uwierzyć w ogólności Bogu (1 Tes 1, 1-5. 8b-10; Mt 23, 13-22)
 • 2023.08.27 – 21ndzwA
+ o głębości mądrości i wiedzy Boga (Iz 22, 19-23; Rz 11, 33-36; Mt 16, 13-20)
 • 2023.08.26 – Matki Bożej Częstochowskiej
+ czego pragnie od nas Maryja (Prz 8, 22-35; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11)
 • 2023.08.25 – 20ptzw
+ milować Boga i bliźniego (Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22; Mt 22, 34-40)
 • 2023.08.24 – św. Bartłomieja
+ pokorny, prosty, otwarty apostoł (Ap 21, 9b-14; J 1, 45-51)

przepraszam, ale przez pomyłkę była tu inna homilia – poprawiłem 27.08

 • 2023.08.23 – 20srzw
+ królestwo ziemskie i królestwo niebieskie (Sdz 9, 6-15; Mt 20, 1-16)
 • 2023.08.22 – 20wtzw – NMP Królowej
+ odwrotne predyspozycje (Sdz 6, 11-24a; Mt 19, 23-30)
 • 2023.08.21 – 20pnzw
+ dar całopalny życia konsekrowanego (Sdz 2, 11-19; Mt 19, 16-22)
 • 2023.08.20 – 20ndzwA
+ poganin ma zostac katolikiem (Iz 56, 1. 6-7; Rz 11, 13-15. 29-32; Mt 15, 21-28)
 • 2023.08.19 – 19sozw
+ nie jesteśmy jak dzieci (Joz 24, 14-29; Mt 19, 13-15)
 • 2023.08.18 – 19ptzw
+ celem małżeństwa jest zbawienie wieczne (Joz 24, 1-13; Mt 19, 3-12)
 • 2023.08.17 – 19czwzw
+ przebaczać, aby nie wpaść w pułąpkę sprawiedliwości (Joz 3, 7-10a. 11. 13-17; Mt 18, 21 – 19, 1)
 • 2023.08.16 – 19srzw
+ trzy nauki (Pwt 34, 1-12; Mt 18, 15-20)
 • 2023.08.15 – wniebowzięcie NMP
+ będziemy mieli udział w tym samym co ONA (Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56)

2023.08.14 – 19pnzw

+ obrzezać serca – wrażliwsze na Boga (Pwt 10, 12-22; Mt 17, 22-27)
 • 2023.08.13 – 19ndzwA
+ o niewierze i zwątpieniu oraz Bożej interwencji (1 Krl 19, 9a. 11-13a; Rz 9, 1-5; Mt 14, 22-33)
 • 2023.08.12 – 18sozw
+ wierzmy (Pwt 6, 4-13; Mt 17, 14-20)
 • 2023.08.11 – 18ptzw
+ iść za NIM (Pwt 4, 32-40; Mt 16, 24-28)
 • 2023.08.10 – św. Wawrzyńca
+ nic nie jest nasze (2 Kor 9, 6-10; J 12, 24-26)
 • 2023.08.09 – św. Teresy Benedykty od Krzyża
+ krzyż szczytem miłości (Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Mt 25, 1-13)
 • 2023.08.08 – 18wtzw
+ o zwątpieniu (Lb 12, 1-13; Mt 14, 22-36)
 • 2023.08.07 – 18pnzw
+ nasyceni miłością i mądrością nauki (Lb 11, 4b-15; Mt 14, 13-21)
 • 2023.08.06 – Przemienienie Pańskie A
+ umocnienie uczniów – umocnienie nas (Dn 7, 9-10. 13-14; 2 P 1, 16-19; Mt 17, 1-9)
 • 2023.08.05 – 17sozw
+ dwa kierunki (Kpł 25, 1. 8-17; Mt 14, 1-12)
 • 2023.08.04 – 17ptzw
+ przyjąć zaproszenie Boże (Kpł 23, 1. 4-11.
15-16. 27. 34b-37; Mt 13, 54-58)
 • 2023.08.03 – 17czwzw
+ dać się przemieniać przez Słowo (Wj 40, 16-21. 34-38; Mt 13, 47-53)
 • 2023.08.02 – 17srzw
+ niech będzie pochwalony Jezus Chrystus (Wj 34, 29-35; Mt 13, 44-46)
 • 2023.08.01 – 17wtzw
+ Mojżesz jako prawdziwa pszenica (Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Mt 13, 36-43)
 • 2023.07.31 – 17pnzw
+ grzech Kościoła (Wj 32, 15-24. 30-34; Mt 13, 31-35)
 • 2023.07.30 – 17ndzwA
+ bo jesteśmy bardzo umiłowani i powołani (1 Krl 3, 5. 7-12; Rz 8, 28-30; Mt 13, 44-52)
 • 2023.07.29 – św. Marty, Marii i Łazarza
+ trwać w miłości Boga (1 J 4, 7-16; J 11, 19-27)
 • 2023.07.28 – 16ptzw
+ oczyścic glebę swojej duszy (Wj 20, 1-17; Mt 13, 18-23)
 • 2023.07.27 – 16czwzw
+ przyjąć objawienie się Boga (Wj 19, 1-2. 9-11. 16-20b; Mt 13, 10-17)
 • 2023.07.26 – 16srzw
+ zbieraj Słowo codziennie (Wj 16,1-5. 9-15; Mt 13, 1-9)
 • 2023.07.25 – św. Jakuba st.
+ matki pragnące nieba dla swych dzieci (2 Kor 4, 7-15; Mt 20, 20-28)
 • 2023.07.24 – 16pnzw
+ mieć wierzące, ufne, otwarte serce (Wj 14, 5-9a. 10-18; Mt 12, 38-42)
 • 2023.07.23 – 16ndzwA
+ miłować uciążliwych (Mdr 12, 13. 16-19; Rz 8, 26-27; Mt 13, 24-43)
 • 2023.07.22 – św. Marii Magdaleny
+ płacz, który jest darem (PnP 8, 6-7; J 20, 1. 11-18)
 • 2023.07.21 – 15ptzw
+ Chrystus nas wyprowadza z błędnego myślenia (Wj 11, 10 – 12, 14; Mt 12, 1-8)
 • 2023.07.20 – 15czwzw
+ poddać się w niewolę Bogu, który JEST dla mnie (Wj 3, 13-20; Mt 11, 28-30)
 • 2023.07.19 – 15srzw
+ być pokornym i prostym, aby chcieć Boga (Wj 3, 1-6. 9-12; Mt 11, 25-27)
 • 2023.07.18 – 15wtzw
+ niewiara w cuda i wiara w cud (Wj 2, 1-15a; Mt 11, 20-24)
 • 2023.07.17 – 15pnzw
+ słowo, łaska, przemiana, odrzucenie (Wj 1, 8-14. 22; Mt 10, 34 – 11, 1)
 • 2023.07.16 – 15ndzwA
+ aby owocnie przyjmować sakramenty (Iz 55, 10-11; Rz 8, 18-23; Mt 13, 1-23)
 • 2023.07.15 – 14sozw
+ umrzeć w zaufaniu (Rdz 49, 29-33; 50, 15-26; Mt 10, 24-33)
 • 2023.07.14 – 14ptzw
+ wytrwać do końca (Rdz 46, 1-7. 28-30; Mt 10, 16-23)
 • 2023.07.13 – 14czwzw
+ swoim sercem objawić Królestwo niebieskie otoczeniu (Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; Mt 10, 7-15)
 • 2023.07.12 – 14srzw
+ uzdrowione serce wzrasta w miłości Boga (Rdz 41, 55-57;
42, 5-7. 14-15a. 17-24a; Mt 10, 1-7)
 • 2023.07.11 – św. Benedykta
+ pójść, słuchać, bać się Boga (Prz 2, 1-9; Mt 19, 27-29)
 • 2023.07.10 – 14pnzw
+ wiara, która ocala (Rdz 28, 10-22a; Mt 9, 18-26)
 • 2023.07.09 – 14ndzwA
+ sprawiedliwy, zwycięski, pokorny i pełen pokoju Pan (Za 9, 9-10; Rz 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30)
 • 2023.07.08 – 13sozw
+ stare ma zostać Starym, a nowe Nowym przymierzem (Rdz 27, 1-5. 15-29; Mt 9, 14-17)
 • 2023.07.07 – 13ptzw
+ Bóg we wszystko wyposaża (Rdz 23, 1-4. 19;
24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67; Mt 9, 9-13)
 • 2023.07.06 – 13czwzw
+ za wielką cenę mamy odpuszczane grzechy (Rdz 22, 1-19; Mt 9, 1-8)
 • 2023.07.05 – 13srzw
+ uwolnieni od szatana, aby wejść w pokorę (Rdz 21, 5. 8-20; Mt 8, 28-34)
 • 2023.07.04 – 13wtzw
+ z Jezusem wszystko jest pokonywalne (Rdz 19, 15-29; Mt 8, 23-27)
 • 2023.07.03 – św. Tomasza
+ na fundamencie apostołów (Ef 2, 19-22; J 20, 24-29)
 • 2023.07.02 – 13ndzwA
+ pierwszeństwo dla miłości Chrystusa (2 Krl 4, 8-12a. 14-16a; Rz 6, 3-4. 8-11; Mt 10, 37-42)
 • 2023.07.01 – 12sozw
+ wierząc nie stawiać ograniczeń Wszechmogącemu (Rdz 18, 1-15; Mt 8, 5-17)
 • 2023.06.30 – 12ptzw
+ bądź nieskazitelnym mężczyzną (Rdz 17, 1. 9-10. 15-22; Mt 8, 1-4)
 • 2023.06.29 – św. Piotra i Pawła
+ Bóg wyzwala od trwogi (Dz 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-9. 16-18; Mt 16, 13-19)
 • 2023.06.28 – 12srzw
+ fałszywa nauka fałszywego proroka (Rdz 15, 1-12. 17-18; Mt 7, 15-20)
 • 2023.06.27 – 12wtzw
+ co czynić ludziom i nieludziom (Rdz 13, 2. 5-18; Mt 7, 6. 12-14)
 • 2023.06.26 – 12pnzw
+ modlitwą, taktem, wyrozumiałościa traktować bliźnich (Rdz 12, 1-9; Mt 7, 1-5)
 • 2023.06.25 – 12ndzw
+ nie bój się biskupie (Jr 20, 10-13; Rz 5, 12-15; Mt 10, 26-33)
 • 2023.06.24 – św. Jana Chrzciciela
+ wybranie Boże (Iz 49, 1-6; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66. 80) (przepraszam, w homilii błędnie wskazałem imię proroka mówiąc o Jeremiaszu zamiast o Izajaszu)
 • 2023.06.23 – 11ptzw
+ zaowocować w Duchu Świętym (2 Kor 11, 18. 21b-30; Mt 6, 19-23)
 • 2023.06.22 – 11czwzw
+ pokusa innego Jezusa, innego Ducha, innej ewangelii (2 Kor 11, 1-11; Mt 6, 7-15)
 • 2023.06.21 – 11srzw
+ wzrastać w zaufaniu przez jałmużnę (2 Kor 9, 6-11; Mt 6, 1-6. 16-18)
 • 2023.06.20 – 11wtzw
+ miłować prześladowców modlitwą (2 Kor 8, 1-9; Mt 5, 43-48)
 • 2023.06.19 – 11pnzw
+ cierpliwość wobec zła (2 Kor 6, 1-10; Mt 5, 38-42)
 • 2023.06.18 – 11ndzwA
+ królewskie kapłaństwo, lud święty i własność Boga (Wj 19, 2-6a; Rz 5, 6-11; Mt 9, 36–10, 8)
 • 2023.06.17 – Niep. Serca NMP
+ i radosna i bolesna w sercu (Iz 61, 9-11; Łk 2, 41-51)
 • 2023.06.16 – Najśw. Serca Pana Jezusa A
+ On sam nas umiłował (Pwt 7, 6-11; 1 J 4, 7-16; Mt 11, 25-30)
 • 2023.06.15 – 10czwzw
+ mieć większą sprawiedliwość (2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6; Mt 5, 20-26)
 • 2023.06.14 – 10srzw
+ posługiwanie Ducha (2 Kor 3, 4-11; Mt 5, 17-19)
 • 2023.06.13 – 10wtzw
+ nasze amen dla obietnic w Chrystusie (2 Kor 1, 18-22; Mt 5, 13-16)
 • 2023.06.12 – 10pnzw
+ cierpienie wynagradzające i pociecha (2 Kor 1, 1-7; Mt 5, 1-12)
 • 2023.06.11 – 10ndzw
+ rozpoznać serce skruszonego grzesznika (Oz 6, 3-6; Rz 4, 18-25; Mt 9, 9-13)
 • 2023.06.10 – 9sozw
+ ocalić serce przez jałmużnę (Tb 12, 1b. 5-15. 20; Mk 12, 38-44)
 • 2023.06.09 – 9ptzw
+ wszyscy wrogowie pokonani (Tb 11, 5-18; Mk 12, 35-37)
 • 2023.06.08 – Boże Cialo A
+ przebóstwienie przez Eucharystię (Pwt 8, 2-3. 14b-16a; 1 Kor 10, 16-17; J 6, 51-58)
 • 2023.06.07 – 9srzw
+ gorycz, rezygnacja, samobójstwo (Tb 3, 1-11a. 16-17a; Mk 12, 18-27)
 • 2023.06.06 – 9wtzw
+ granice tego co oddane Cezarowi (Tb 2, 9-14; Mk 12, 13-17)
 • 2023.06.05 – 9pnzw
+ wierność Bogu aż po zaparcie się siebie (Tb 1, 3; 2, 1b-8; Mk 12, 1-12)
 • 2023.06.04 – Najśw. Trójcy A
+ łagodny, bliski, zbawiający, troskliwy Bóg (Wj 34, 4b-6. 8-9; 2 Kor 13, 11-13; J 3, 16-18)
 • 2023.06.03 – 8sozw
+ pokora i mądrość (Syr 51, 12-20b; Mk 11, 27-33)
 • 2023.06.02 – 8ptzw
+ ukryta przykra prawda o nas (Syr 44, 1. 9-13Mk 11, 11-25)
 • 2023.06.01 – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
+ oddać wszystko jak Abraham (Rdz 22, 9-18; Mt 26, 36-42)
 • 2023.05.31 – nawiedzenie NMP
+ Matka Eucharystii (So 3, 14-17; Łk 1, 39-56)
 • 2023.05.30 – 8wtzw
+ szczere uczynki pobożne (Syr 35, 1-12; Mk 10, 28-31)