siejba

 • 2023.02.21 – 7wtzwI
+o zaufaniu w poniżeniu i doświadzeniach (Syr 2, 1-11; Mk 9, 30-37)
 • 2023.02.20 – 7pnzwI
+ uczymy się uwalniać dusze dla Boga (Syr 1, 1-10; Mk 9, 14-29)
 • 2023.02.19 – 7ndzwA
+ o nabywaniu świętości (Kpł 19, 1-2. 17-18; 1 Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48)
 • 2023.02.18 – 6sozwI
+ o wierze, którą mamy rozwijać (Hbr 11, 1-7; Mk 9, 2-13)
 • 2023.02.17 – 6ptzwI
+ o zaparciu się siebie, i stracie swego życia, aby żyć życiem Boga (Rdz 11, 1-9; Mk 8, 34 – 9, 1)
 • 2023.02.16 – 6czwzwI
+ o mesjańskości i sakramentach (Rdz 9, 1-13; Mk 8, 27-33)
 • 2023.02.15 – 6srzwI
+ o wyprowadzeniu nas z Arki przez Pana Jezusa (Rdz 8, 6-13. 20-22; Mk 8, 22-26)
 • 2023.02.13 – 6pnzwI
+ zło plemienia kainowego (Rdz 4, 1-15. 25; Mk 8, 11-13)
 • 2023.02.12 – 6ndzwA
+ o nagrodzie życia wiecznego w perspektywie przykazań (Syr 15, 15-20; 1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37)
 • 2023.02.11 – 5sozwI
+ o jedzeniu z drzewa życia (Rdz 3, 9-24; Mk 8, 1-10)
 • 2023.02.10 – 5ptzwI
+ o otwarciu na Boga lub na kłamstwo o Nim (Rdz 3, 1-8; Mk 7, 31-37)
 • 2023.02.09 – 5czwzwI
+ o różnicach i jedności (Rdz 2, 18-25; Mk 7, 24-30)
 • 2023.02.08 – 5srzwI
+trwać w Bogu (Rdz 2, 4b-9. 15-17; Mk 7, 14-23)
 • 2023.02.07 – 5wtzwI
+ aby pozostać obrazem Bożym (Rdz 1, 20 – 2, 4a; Mk 7, 1-13)
 • 2023.01.06 – 5pnzwI
+ stwórz o mój Boże we mnie… (Rdz 1, 1-19; Mk 6, 53-56)
 • 2023.02.05 – 5ndzwA
+ o zdrowiu (Iz 58, 7-10; 1 Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16)
 • 2023.02.04 – 4sozwI
+ o podłączeniu do mocy Bożej, do źródeł łaski (Hbr 13, 15-17. 20-21; Mk 6, 30-34)
 • 2023.01.03 – 4ptzwI
+ źródłem możności życia po chrześcijańsku, czyli życia służbą jest Pan Jezus i Jego łaska (Hbr 13, 1-8; Mk 6, 14-29)
 • 2023.02.02 – Ofiarowanie Pańskie
+ o ofiarowaniu i światłości (Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40)
 • 2023.02.01 – 4srzwI
+ o karceniu wychowującym do wiary i goryczy i pysze blokujących wiarę (Hbr 12, 4-7. 11-15; Mk 6, 1-6)
 • 2023.01.31 – 4wtzwI
+ nauka o przeżywaniu wiary, jako napotkaniu choroby, trudności, nieprzyjemności (Hbr 12, 1-4; Mk 5, 21-43)
 • 2023.01.30 – 4pnzwI
+ ucisk złego ducha powoduje mocną wiarę (Hbr 11, 32-40; Mk 5, 1-20)
 • 2023.01.29 – 4ndzwA
+ o świętej Reszcie (So 2, 3; 3, 12-13; 1 Kor 1, 26-31; Mt 5, 1-12a)
 • 2023.01.28 – 3sozwI
+ o wierze i jej braku u nas (Hbr 11, 1-2. 8-19; Mk 4, 35-41)
 • 2023.01.27 – 3ptzwI
+ o woli Bożej (Hbr 10, 32-39; Mk 4, 26-34)
 • 2023.01.26 – św. Tymoteusza i Tytusa
+ towarzyszenie w różnych okolicznościach (2 Tm 1, 1-8; Łk 10, 1-9)
 • 2023.01.25 – naw. św. Pawła Ap.
+ o zadziwieniu (Dz 22, 3-16; Mk 16, 15-18)
 • 2023.01.24 – 3wtzwI
+ wola Boża w ogóle i w szczególe (Hbr 10, 1-10; Mk 3, 31-35)
 • 2023.01.23 – 3pnzwI
+ cieszmy się ze zbawienia wiecznego przygotowanego dla nas przez Boga w Jezusie Chrystusie (Hbr 9, 15. 24-28; Mk 3, 22-30)
 • 2023.01.22 – 3ndzwA
+ głoszenie Słowa daje światłość w naszej ciemności i pozwala wejść lub powrócić na drogę nawrócenia, królestwa i uzdrowienia (Iz 8, 23b – 9, 3; 1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23)
 • 2023.01.21 – 2sozwI
+ któż rozumie w pełni dzieło Boże – nikt; dlatego każdy jest narażony na błędne ocenianie (Hbr 9, 1-3. 11-14; Hbr 9, 1-3. 11-14)
 • 2023.01.20 – 2ptzwI
+ wypełnione i niewypełnione jeszcze obietnice przymierza Chrystusowego (Hbr 8, 6-13; Mk 3, 13-19)
 • 2023.01.19 – 2czwzwI
+ prawdziwe źródła podziwu dla Pana Jezusa (Hbr 7, 25 – 8, 6; Mk 3, 7-12)
 • 2023.01.18 – 2srzwI
+ miłość i dziesięcina oraz nienawiść i spiskowanie przeciwko życiu – jako dwie reakcje na błogosławieństwo Boga (Hbr 7, 1-3. 15-17; Mk 3, 1-6)
 • 2023.01.17 – 2wtzwI
+ o miłości, która wypełnia prawo i o ospałości, która sie pojawia, gdy słuzymy innym, o wierze, cierpliwości, błogosławieństwie i płodności stanowiącymi linę nadziei przywiązaną do Chrystusa w niebie, gdzie i my chcemy wejść (Hbr 6, 10-20; Mk 2, 23-28)
 • 2023.01.16 – 2pnzwI
+ arcykapłaństwo Pana Jezusa, Jego bycie na wzór Melchizedeka i prawdziwa motywacja postu (Hbr 5, 1-10; Mk 2, 18-22)
 • 2023.01.15 – 2ndzwA
+ dialog wewnątrz Trójcy i posłanie Syna, aby nas zbawił (Iz 49, 3. 5-6; 1 Kor 1, 1-3; J 1, 29-34)
 • 2023.01.14 – 1sozwI
+ „Jezu Miłosierdzia” zawsze mamy prawo zawołać (Hbr 4, 12-16; Mk 2, 13-17)
 • 2023.01.13
+ o nieuleganiu niedowiarstwu (Hbr 4, 1-5. 11; Mk 2, 1-12)
 • 2023.01.12 – 1czwzwI
+ o grzechowej zatwardziałości i jej leczeniu przez Pana Jezusa (Hbr 3, 7-14; Mk 1, 40-45)
 • 2023.01.11 – 1srzwI
+ o arcykapłaństwie i na czym ono polega (Hbr 2, 14-18; Mk 1, 29-39)
 • 2023.01.10 – 1wtzwI
+ o byciu niższym od aniołów i zdolnym egzorcyzmować anioły upadłe (Hbr 2, 5-12; Mk 1, 21-28)
 • 2023.01.09 – 1pnzwI
+ o wyższym imieniu Syna i o konieczności odpowiedzenia na Jego wezwanie natychmiast (Hbr 1, 1-6; Mk 1, 14-20)
 • 2023.01.08 – Chrzest Pański A
+ rozwinięcie kilku ogólników o chrzcie Pana Jezusa (Iz 42, 1-4. 6-7; Dz 10, 34-38; Mt 3, 13-17)
 • 2023.01.07 – 7 sty
+ nauka o duchu antychrysta w pewnym zakresie (1 J 3, 22 – 4, 6; Mt 4, 12-17. 23-25)
 • 2023.01.06 – Objawienie Pańskie
+ o pokłonie Panu, jako o istocie dzisiejszego święta (Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12)
 • 2023.01.05 – 5 sty
+ o widzeniu przez Boga rzeczy ukrytych w naszych sercach (1 J 3, 11-21; J 1, 43-51)
 • 2023.01.04 – 4 sty
+ o szczególnej formie zwiedzenia (1 J 3, 7-10; J 1, 35-42)
 • 2023.01.03 – 3 sty
+ kilka powiązań pomiędzy stwierdzeniami naszej wiary (1 J 2, 29 – 3, 6; J 1, 29-34)
 • 2023.01.02 – 2 sty
+ o konsekwencjach nierozumienia unii dwóch natur w Panu Jezusie (1 J 2, 22-28; J 1, 19-28)
 • 2023.01.01 – św. Bożej Rodzicielki
+ Boska, cudowna wymiana i Matka-Kościół (Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21)
 • 2022.12.31 – 31 gru
+ dziecięctwo Boże jako dar i jako nabyta konieczna do wzrostu duchowego postawa (1 J 2, 18-21; J 1, 1-18)
 • 2022.12.30 – św. Rodziny A
+ wiele napomnień Pisma przygotowujących nas do przeżywania trudności rodzinnych (Syr 3, 2-6. 12-14; Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23 – przez pomyłkę wziąłem dwa czytania przed Ewangelią)
 • 2022.12.29 – 29 gru
+ istotne elementy nauki Pana Jezusa (1 J 2, 3-11; Łk 2, 22-35)
 • 2022.12.28 – św. Młodzianków
+ zaskakujące zwroty życiowe, pozorna bezgrzeszność, i nasza w tym aktywność w obmywaniu Krwią Chrystusa innych (1 J 1, 5 – 2, 2; Mt 2, 13-18)
 • 2022.12.27 – św. Jana Ew.
+ pieczęć Zmartwychwstania, która daje pewność i majestat nauczania Jana (1 J 1, 1-4; J 20, 2-8)
 • 2022.12.26 – św. Szczepana
+ teraz i w godzinę śmierci naszej – obietnica Ducha Świętego w godzinie prześladowań i… śmierci (Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Mt 10, 17-22)
 • 2022.12.25 – Narodzenie Pańskie – dzień
+ o odnowieniu naszego godności przez Słowo Odwieczne (Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18)
 • 2022.12.25 – Narodzenie Pańskie – noc
+ znak Nowonarodzonego Dzięcięcia w perspektywie powtórnego przyjścia Pana Jezusa i przesycony treścią paschalną (Iz 9, 1-3. 5-6; Tt 2, 11-14; Łk 2, 1-14)
 • 2022.12.24 – 4soadwA
+ Bóg sprawcą tego, co nam się zdaje nasze, ale przede wszystkim jest On tym, który wzbudził dla nas moc zbawczą w Jezusie Chrystusie (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Łk 1, 67-79)
 • 2022.12.23 – 4ptadwA
+ oczyszczenie kapłanów, świętość kapłaństwa Chrystusowego Jego świętością, grzeszność ludzkiej natury kapłana, potrzeba oczyszczenia, jedność jako owoc oczysszczenia z grzechów i zwrócenia serca ojców i synów ku Bogu i pełnieniu Jego woli (Ml 3, 1-4. 23-24; Łk 1, 57-66)
 • 2022.12.22 – 4czwadwA
+ radość z ofiary, którą się złożyło (1 Sm 1, 24-28; Łk 1, 46-56)
 • 2022.12.21 – 4sradwA
+ o tęsknocie duszy-oblubienicy za Bogiem-Oblubieńcem, o spełnieniu i niespełnieniu, o porozumieniu kobiec w ciąży i o przechodzeniu łaski Ducha Świętego przez ludzi (PnP 2, 8-14; Łk 1, 39-45)
 • 2022.12.20 – 4wtadwA
+ o tym, kim jest Syn Maryi (Iz 7, 10-14; Łk 1, 26-38)
 • 2022.12.19 – 4pnadwA
+ o aniołach i poczynaniu życia ludzkiego (Sdz 13, 2-7. 24-25a; Łk 1, 5-25)
 • 2022.12.18 – 4ndadwA
+ ciąg treściowy od trudnej sytuacji oblężenia do Boga z nami, który rozumie nasze człowiecze sprawy, od niego do oddania chwały Bogu i imienia Jezus, od niego do dobrej nowiny o zbawieniu od naszych grzechów (Iz 7, 10-14; Rz 1, 1-7; Mt 1, 18-24)
 • 2022.12.17 – 3soadwA
+ królowanie Boga w naszej duszy (Rdz 49, 1a. 2. 8-10; Mt 1, 1-17)
 • 2022.12.16 – 3ptadwA
+ Kościół, jako dzieło Pana Jezusa, w którym my cudzoziemcy stajemy się ludem Bożym (Iz 56, 1-3a. 6-8; J 5, 33-36) POMYŁKA – oczywiście Ammonici i Moabici pochodzą od córek i ich ojca LOTA (błędnie podałem, że Noego) patrz też Pwt 23.4
 • 2022.12.15 – 3czwadwA
+ tajemnica Wcielenia i tajemnica Odkupienia jako wzajemnie przenikające się (Iz 54, 1-10; Łk 7, 24-30)
 • 2022.12.14 – 3sradwA – św. Jana od Krzyża
+ nie zwątpić w Syna w Jezusie Chrystusie i stać się w Nim synem (Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25; Łk 7, 18b-23)
 • 2022.12.13 – 3wtadwA
+ rozumienie i życie w świadomości kim JEST Bóg, jako Pan wielkiego majestatu, wyzwala nas od obłudy i plugawienia tego, co święte (So 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32)
 • 2022.12.12 – 3pnadwA
+ musimy uwierzyć Mojżeszowi i poddać Bożemu prowadzeniu wszystkie dziedziny naszego jestestwa i uznajac w NIM Boga, Pana, Prawodawcę, Sędziego, Miłosiernego Zbawiciela (Lb 24, 2-7. 15-17a; Mt 21, 23-27)
 • 2022.12.11 – 3nadwA
+ Pan Jezus przemienia Cię w słyszącego, widzącego, chodzącego i zmartwychwstałego i w takim stanie musisz wytrwać wszelkie próby, jak prorocy, jak Jan Chrzciciel (Iz 35, 1-6a. 10; Jk 5, 7-10; Mt 11, 2-11)
 • 2022.12.10 – 2soadwA
+ przemiana Eliasza przez Miłość (Syr 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13)
 • 2022.12.08 – niep. po. NMP
+ o nadzwyczajności niepokalanego poczęcia i konieczności naszej nadziei (Rdz 3, 9-15. 20; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-38)
 • 2022.12.04 – 2ndadwA
+ (Iz 11, 1-10; Rz 15, 4-9; Mt 3, 1-12)