post i wielkanoc

 • 2023.05.29 – NMP Matki Kościoła
+ Matka wszystkich wierzących (Rdz 3, 9-15. 20; J 19, 25-34)
 • 2023.05.28 – Zesłanie Ducha Świętego A
+ treść Zesłania (Dz 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23)
 • 2023.05.27 – 7sowlk
+ tajemnice nieznane papieżowi (Dz 28, 16-20. 30-31; J 21, 20-25)
 • 2023.05.26 – 7ptwlk
+ kto inny cię opasze i poprowadzi gdzie nie chcesz (Dz 25, 13-21; J 21, 15-19)
 • 2023.05.25 – 7czwwlk
+ uczestniczyc w Jego chwale (Dz 22, 30; 23, 6-11; J 17, 20-26)
 • 2023.05.24 – 7srwlk
+ być poświęconym i uświęconym w prawdzie (Dz 20, 28-38; J 17, 11b-19)
 • 2023.05.23 – 7wtwlk
+ procesy zbawienia w duszach (Dz 20, 17-27; J 17, 1-11a)
 • 2023.05.22 – 7pnwlk
+ siła bierzmowania (Dz 19, 1-8; J 16, 29-33)
 • 2023.05.21 – Wniebowstąpienie Pańskie A
+ wierzyc we wspaniałość przyszłej chwały (Dz 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20)
 • 2023.05.20 – 6sowlk
+ o prośbie w imię Jezusa (Dz 18, 23-28; J 16, 23b-28)
 • 2023.05.19 – 6ptwlk
+ cierpienie wydaje owoc (Dz 18, 9-18; J 16, 20-23a)
 • 2023.05.18 – 6czwwlk
+ smutek zmieni się w radość (Dz 18, 1-8; J 16, 16-20)
 • 2023.05.17 – 6srwlk
+ Duch Prawdy doprowadzi nas (Dz 17, 15. 22 – 18, 1; J 16, 12-15)
 • 2023.05.16 – św. Andrzeja Boboli
+ moc Krzyża Chrystusowego (Ap 12, 10-12a; 1 Kor 1, 10-13. 17-18; J 17, 20-26)
 • 2023.05.15 – 6pnwlk
+ modlić się o Ducha Prawdy (Dz 16, 11-15; J 15, 26 – 16, 4a)
 • 2023.05.14 – 6ndwlk
+ mieć przykazania Jezusa (Dz 8, 5-8. 14-17; 1 P 3, 15-18; J 14, 15-21)
 • 2023.05.13 – MB Łaskawej
+ obfitość łaski w Jezusie (Ap 21, 1-5a; Rz 5, 12. 17-19; J 2, 1-11)
 • 2023.05.12 – 5ptwlk
+ być przyjacielem Jezusa (Dz 15, 22-31; J 15, 12-17)
 • 2023.05.11 – 5czwwlk
+ milość Boga ku nam (Dz 15, 7-21; J 15, 9-11)
 • 2023.05.10 – 5srwlk
+ przynoszenie coraz obfitszego owocu (Dz 15, 1-6;J 15, 1-8)
 • 2023.05.09 – 5wtwlk
+ pokój jako udzielanie się Boga (Dz 14, 19-28; J 14, 27-31a)
 • 2023.05.08 – św. Stanisława
+ dać życie za Prawdę (Dz 20, 17-18a. 28-32. 36; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16)
 • 2023.05.07 – 5ndwlk
+ powszechne kapłaństwo (Dz 6, 1-7; 1 P 2, 4-9; J 14, 1-12)
 • 2023.05.06 – 4sowlk
+ o widzeniu Boga (1 Kor 15, 1-8a; J 14, 6-14)
 • 2023.05.05 – 4ptwlk
+ Droga, Prawda, Życie (Dz 13, 26-33; J 14, 1-6)
 • 2023.05.04 – 4czwwlk
+ posłani dla Jego misji i misji Ojca (Dz 13, 13-25; J 13, 16-20)
 • 2023.05.03 – NMP Królowej Polski
+ królestwo ludzi wynagradzających (Ap 11, 19a; 12. 1-6a. 10ab; Kol 1, 12-16; J 19, 25-27)
 • 2023.05.02 – 4wtwlk
+ nikt nie wyrwie nas z Jego ręki (Dz 11, 19-26; J 10, 22-30)
 • 2023.05.01 – 4pnwlk
+ być poznanym jak Ojciec zna Syna (Dz 11, 1-18; J 10, 11-18)
 • 2023.04.30 – 4ndwlk
+ owca za swoim pasterzem (Dz 2, 14a. 36-41; 1 P 2, 20b-25; J 10, 1-10)
 • 2023.04.29 – św. Katarzyny Sieneńskiej
+ postawa duchowa św. Katarzyny (1 J 1, 5 – 2, 2; Mt 11, 25-30)
 • 2023.04.28 – 3ptwlk
+ prawidła Mistycznego Ciała (Dz 9, 1-20; J 6, 52-59)
 • 2023.04.27 – 3czwwlk
+ nauka o konieczności nauki, by wierzyć i mieć życie wieczne (Dz 8, 26-40; J 6, 44-51)
 • 2023.04.26 – 3srwlk
+ On jest chlebem życia (Dz 8, 1b-8; J 6, 35-40)
 • 2023.04.25 – św. Marka
+ cierpienie jest łaską (1 P 5, 5b-14; Mk 16, 15-20)
 • 2023.04.24 – św. Wojciecha
+ bycie świadkiem Chrystusa (Dz 1, 3-8; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26)
 • 2023.04.23 – 3ndwlk
+ nadzieja ku Bogu (Dz 2, 14. 22b-32; 1 P 1, 17-21; Łk 24, 13-35)
 • 2023.04.22 – 2sowlk
+ całkiem przylgnąć do Jezusa (Dz 6, 1-7; J 6, 16-21)
 • 2023.04.21 – 2ptwlk
+ stać się Eucharystycznym (Dz 5, 34-42; J 6, 1-15)
 • 2023.04.20 – 2czwwlk
+ przyjąć Jego świadectwo (Dz 5, 27-33; J 3, 31-36)
 • 2023.04.19 – 2srwlk
+ wierzyć w Światłość (Dz 5, 17-26; J 3, 16-21)
 • 2023.04.18 – 2wtwlk
+ być jednego Ducha (Dz 4, 32-37; J 3, 7b-15)
 • 2023.04.17 – 2pnwlk
+ dar Ducha Świętego (Dz 4, 23-31; J 3, 1-8)
 • 2023.04.16 – 2ndwlk
+ żyć w Jego imię (Dz 2, 42-47; 1 P 1, 3-9; J 20, 19-31)
 • zeszłoroczna konferencja o obrazie Jezusa Miłosiernego
 • 2023.04.15 – sowokt
+ nie możemy nie mówić o Nim (Dz 4, 13-21; Mk 16, 9-15)
 • 2023.04.14 – ptwokt
+ uleczony, wierny prawdzie Piotr (Dz 4, 1-12; J 21, 1-14)
 • 2023.04.13 – czwwokt
+ wierzyć, że On nam błogosławi w odwracaniu się od naszych grzechów (Dz 3, 11-26; Łk 24, 35-48)
 • 2023.04.12 – srwokt
+ patrząc widziec sprawy Boże (Dz 3, 1-10; Łk 24, 13-35)
 • 2023.04.11 – wtwokt
+ nie widzieli a uwierzyli (Dz 2, 36-41; J 20, 11-18)
 • 2023.04.10 – pnwokt
+ uwierzyć w zmartwychwstanie Pana (Dz 2, 14. 22b-32; Mt 28, 8-15)
 • 2023.04.09 – ZmPan
+ wybrać Boga – wybrać siebie (Dz 10, 34a. 37-43; 1 Kor 5, 6b-8; J 20, 1-9)
 • 2023.04.07 – wlkpt
+ aby nie popaść w cynizm pytania Piłata „Coż to jest prawda?” (Iz 52, 13 – 53, 12; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18, 1 – 19, 42)
 • 2023.04.06 – wieczPan
+ nie urągać delikatności pokory Eucharystii (Wj 12, 1-8. 11-14; 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15)
 • 2023.04.05 – wlksr
+ ostrzeżenie judaszowe (Iz 50, 4-9a; Mt 26, 14-25)
 • 2023.04.04 – wlkwt
+ próżno trudziłem się (Iz 49, 1-6; J 13, 21-33. 36-38)
 • 2023.04.03 – wlkpon
+ napięcie między miłością tu i teraz a miłością pragnącą zbawienia dusz (Iz 42, 1-7; J 12, 1-11)
 • 2023.04.02 – ndpalmA
+ wspaniałe dzieło Odkupienia i wspaniały dar wspólczucia Odkupiciela (Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14 – 27, 66)
 • 2023.04.01 – 5sopos
+ odkupienie gromadzi w jedno dzieci Boże (Ez 37, 21-28; J 11, 45-57)
 • 2023.03.31 – 5ptpos
+ aby uwierzyć w Syna w Nim (Jr 20, 10-13; J 10, 31-42)
 • 2023.03.30 – 5czwpos
+ zachować naukę Pana Jezusa i posiąść dziedzictwo (Rdz 17, 3-9; J 8, 51-59)
 • 2023.03.29 – 5srpos
+ konfrontacyjna strona Pana Jezusa (Dn 3, 14-20. 91-92. 95; J 8, 31-42)
 • 2023.03.28 – 5wtpos
+ uwierzyć, że On JESTEM (Lb 21, 4-9; J 8, 21-30)
 • 2023.03.27 – 5pnpos
+ klinczowe sytuacje i Boże wyjście z nich (Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; J 8, 1-11)
 • 2023.03.26 – 5ndposA
+ przekoniać się, że On jest Panem (Ez 37, 12-14; Rz 8, 8-11; J 11, 1-45)
 • 2023.03.25 – Zwiastowanie Pańskie
+ tajmenica Boga w Trójcy, tajemnica Wcielenia, tajemnica Maryi (Iz 7, 10-14; 8, 10c; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38)
 • 2023.03.24 – 4ptpos
+ serca przeciwników Jezusa (Mdr 2, 1a. 12-22; J 7, 1-2. 10. 25-30)
 • 2023.03.23 – 4czwpos
+ Jezus prawdziwym wstawiającym się Mojżeszem (Wj 32, 7-14; J 5, 31-47)
 • 2023.03.22 – 4srpos
+ Syn źródłem życia (Iz 49, 8-15; J 5, 17-30)
 • 2023.03.21 – 4wtpos
+ abyśmy uwierzyli w Zbawiciela (Ez 47, 1-9. 12; J 5, 1-16)
 • 2023.03.20 – św. Józefa
+ o człowieku który Bogu oddał wszystko co miał (2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Rz 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a)
 • 2023.03.19 – 4ndposA
+ o namaszczeniu na króla i oświeceniu (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13b; Ef 5, 8-14; J 9, 1-41)
 • 2323.03.18 – 3sopos
+ o konieczności zaangażowanego serca (Oz 6, 1-6; Łk 18, 9-14)
 • 2023.03.17 – 3ptpos
+ Bóg naprawdę JEST (Oz 14, 2-10; Mk 12, 28b-34)
 • 2023.03.16 – 3czwpos
+ oby zostać wiernym (Jr 7, 23-28; Łk 11, 14-23)
 • 2023.03.15 – 3srpos
+ o przymierzu miłości, którego pilnuje prawo (Pwt 4, 1. 5-9; Mt 5, 17-19)
 • 2023.03.14 – 3wtpos
+ o modlitwie o przebaczenie (Dn 3, 25. 34-43; Mt 18, 21-35)
 • 2023.03.13 – 3pnpos
+ nasza miłość, a innych niechęć do Pana Jezusa (2 Krl 5, 1-15a; Łk 4, 24-30)
 • 2023.03.12 – 3ndposA
+ o miłości Ducha Świętego nam danej (Wj 17, 3-7; Rz 5, 1-2. 5-8; J 4, 5-42)
 • 2023.03.11 – 2sopos
+ o ważnej roli wstawiennika (Mi 7, 14-15. 18-20; Łk 15, 1-3. 11-32)
 • 2023.03.10 – 2ptpos
+ o zawiści diabelskiej (Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46)
 • 2023.03.09 – 2czwpos
+ o zakamarkach serc (Jr 17, 5-10; Łk 16, 19-31)
 • 2023.03.08 – 2srpos
+ o odrzuceniu Pana Jezusa (Jr 18, 18-20; Mt 20, 17-28)
 • 2023.03.07 – 2wtpos
+ słowo chce nas zranić by uleczyć (Iz 1, 10. 16-20; Mt 23, 1-12)
 • 2023.03.06 – 2pnpos
+ o dwóch wezwaniach – do grzeszników i do pobożnych (Dn 9, 4b-10; Łk 6, 36-38)
 • 2023.03.05 – 2ndposA
+ o wyjściu w drogę by przyjąc święte powołanie i łaskę w Chrystusie Bogu-Światłości (Rdz 12, 1-4a; 2 Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9)
 • 2023.03.04 – św. Kazimierza królewicza
+ o wyzuciu się z wszystkiego, aby poznac i kochać (Flp 3, 8-14; J 15, 9-17)
 • 2023.03.03 – 1ptpos
+ o sprawiedliwości (Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26)
 • 2023.03.02 – 1czwpos
+ o prośbie (Est 4, 17k. l-m. r-u; Mt 7, 7-12)
 • 2023.03.01 -1srpos
+ badanie postawy serca (Jon 3, 1-10; Łk 11, 29-32)
 • 2023.02.28 – 1wtpos
+ słowo ze Słowem do Ojca (Iz 55, 10-11; Mt 6, 7-15)
 • 2023.02.27 – 1pnpos
+ ciąg dalszy rachunku sumienia (Kpł 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46)
 • 2023.02.26 – 1ndposA
+ o duchu tego świata i grzechu pierworodnym i naszej wolności w Chrystusie (Rdz 2, 7-9; 3, 1-7; Rz 5, 12-19; Mt 4, 1-11) – nagranie dziś wyszło nieco za cicho przepraszam
 • 2023.02.25 – sopopop
+ o byciu grzesznikiem z wdzięcznością Panu Jezusowi, że ich powołał (Iz 58, 9b-14; Łk 5, 27-32)
 • 2023.02.24 – ptpopop
+ o poście cennym w oczach Bożych (Iz 58, 1-9a; Mt 9, 14-15)
 • 2023.02.23 – czwpopop
+ o wybraniu szczęścia czyli Mądrości Wcielonej – Chrystusa (Pwt 30, 15-20; Łk 9, 22-25)
 • 2023.02.22 – srpop
+ zachęta Słowa na Wielki Post (Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Mt 6, 1-6. 16-18)