2024 okr. zwykły 1

 • 2024.02.13 – 6wtzwII
+ oprzeć się pokusom (Jk 1, 12-18; Mk 8, 14-21)
 • 2024.02.12 – 6pnzwII
+ ufać w wierze (Jk 1, 1-11; Mk 8, 11-13)
 • 2024.02.11 – 6ndzwB
+ nie być trędowatym (Kpł 13, 1-2. 45-46; 1 Kor 10, 31 – 11, 1; Mk 1, 40-45)
 • 2024.02.10 – 5sozwII
+ tęsknota za zjednoczeniem w Eucharystii (1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34; Mk 8, 1-10)
 • 2024.02.09 – 5ptzwII
+ Bóg udziela królestwa (1 Krl 11, 29-32; 12, 19; Mk 7, 31-37)
 • 2024.02.08 – 5czwzwII
+ paradoksy wiary i niewiary (1 Krl 11, 4-13; Mk 7, 24-30)
 • 2024.02.07 – 5srzwII
+ nie poczynać grzechu (1 Krl 10, 1-10; Mk 7, 14-23)
 • 2024.02.06 – 5wtzwII
+ modlitwa na próżno (1 Krl 8, 22-23. 27-30; Mk 7, 1-13)
 • 2024.02.05 – 5pnzwII
+ uzdrawiająca Arka (1 Krl 8, 1-7. 9-13; Mk 6, 53-56)
 • 2024.02.04 – 5ndzwB
+ istota Ewangelii (Hi 7, 1-4. 6-7; 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Mk 1, 29-39)
 • 2024.02.03 – 4sozwII
+ tłumy potrzebujące nauki (1 Krl 3, 4-13; Mk 6, 30-34)
 • 2024.02.02 – Ofiarowanie Pańskie
+ Jezus ofiaruje samego siebie (Ml 3, 1-4; Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40)
 • 2024.02.01 – 4czwzwII
+ posłani, by głosić nawrócenie (1 Krl 2, 1-4. 10-12; Mk 6, 7-13)
 • 2024.01.31 – 4srzwII
+ niedowiarstwo (2 Sm 24, 2. 9-17; Mk 6, 1-6)
(jednak królestwo Dawida było wcześniej, zanim zaistniało Cesarstwo Rzymskie)
 • 2024.01.30 – 4wtzwII
+ o wychowaniu dzieci (2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19, 3; Mk 5, 21-43)
 • 2024.01.29 – 4pnzwII
+ znosić zlo (2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Mk 5, 1-20)
 • 2024.01.28 – 4ndzwB
+ słuchać i rozpoznawać wolę Bożą (Pwt 18, 15-20; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28)
 • 2024.01.27 – 3sozwII
+ najpierw uspokój serce (2 Sm 12, 1-7a. 10-17; Mk 4, 35-41)
 • 2024.01.26 – św. Tymoteusza i Tytusa
+ tajemnica pobożności (Tt 1, 1-5; Łk 10, 1-9)
 • 2024.01.25 – Nawrócenie św. Pawła
+ cud Miłosierdzia Jezusa (Dz 22, 3-16; Mk 16, 15-18)
 • 2024.01.24 – 3srzwII
+ oczyścić glebę naszej duszy (2 Sm 7, 4-17; Mk 4, 1-20)
 • 2024.01.23 – 3wtzwII
+ być matką Chrystusa (2 Sm 6, 12b-15. 17-19; Mk 3, 31-35)
 • 2024.01.22 – 3pnzwII
+ obwołać Jezusa Królem (2 Sm 5, 1-7. 10; Mk 3, 22-30)
 • 2024.01.21 – 3ndzwB
+ dać się złowić rybakom ludzi (Jon 3, 1-5. 10; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20)
 • 2024.01.20 – 2sozwII
+ szalony z miłości Bóg (2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27; Mk 3, 20-21)
 • 2024.01.19 – 2ptzwII
+ wybór Boga, wolność człowieka (1 Sm 24, 3-21; Mk 3, 13-19)
 • 2024.01.18 – 2czwzwII
+ nasza posługa uwalniania (1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Mk 3, 7-12)
 • 2024.01.17 – 2srzwII
+ dwie postawy serca (1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Mk 3, 1-6)
 • 2024.01.16 – 2wtzwII
+ Jezus – Boży pomazaniec (1 Sm 16, 1-13; Mk 2, 23-28)
 • 2024.01.15 – 2pnzwII
+ pościć sercem (1 Sm 15, 16-23; Mk 2, 18-22)
 • 2024.01.14 – 2ndzwB
+ czystość warunkuje odnalezienie Mesjasza w Jezusie (1 Sm 3, 3b-10. 19; 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20; J 1, 35-42)
 • 2024.01.13 – 1sozwII
+ Bóg wybiera to co małe (1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1; Mk 2, 13-17)
 • 2024.01.12 – 1ptzwII
+ Bóg chce od nas zaufania, chce w nas królować (1 Sm 8, 4-7. 10-22a; Mk 2, 1-12)
 • 2024.01.11 – 1czwzwII
+ Bóg działa tam gdzie serce skruszone (1 Sm 4, 1b-11; Mk 1, 40-45)
 • 2024.01.10 – 1srzwII
+ Bóg szukający człowieka, ludzie szukający Boga (1 Sm 3, 1-10. 19-20; Mk 1, 29-39)
 • 2024.01.09 – 1wtzwII
+ moc słowa (1 Sm 1, 9-20; Mk 1, 21-28)
 • 2024.01.08 – 1pnzwII
+ Jezus daje sens życia (1 Sm 1, 1-8; Mk 1, 14-20)