adwent 2023 i Narodzenie Pańskie

 • 2024.01.07 – Chrzest Pański
+ rozwarte niebiosa wydały Sprawiedliwego (Iz 55, 1-11; 1 J 5, 1-9; Mk 1, 7-11)
 • 2024.01.06 – Objawienie Pańskie
+ niech Bóg będzie uwielbiony za nasz udział w Chrystusie (Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12)
 • 2024.01.05 – 5 stycznia
+ Jezus jest Mesjaszem (1 J 3, 11-21; J 1, 43-51)
 • 2024.01.04 – 4 stycznia
+ jeśli pójdziemy za Nim, zobaczymy gdzie mieszka (1 J 3, 7-10; J 1, 35-42)
 • 2024.01.03 – 3 stycznia
+ dzięki Jezusowi jesteśmy dziećmi Bożymi (1 J 2, 29 – 3, 6; J 1, 29-34)
 • 2024.01.02 – 2 stycznia
+ uwierzyć w Mesjasza (1 J 2, 22-28; J 1, 19-28)
 • 2024.01.01 – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
+ On jest dawcą Ducha błogosławieństwa (Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21)
 • 2023.12.31 – św. Rodziny B
+ rozwiązania trudności weżmy od św. Rodziny (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3; Hbr 11, 8. 11-12. 17-19; Łk 2, 22-40)
 • 2023.12.30 – 6 dz. okt. NP
+ glosić jak Anna wyzwolenie w Chrystusie (1 J 2, 12-17; Łk 2, 36-40)
 • 2023.12.29 – 5 dz. okt. NP
+ pytać Ducha Świętego jak kochać (1 J 2, 3-11; Łk 2, 22-35)
 • 2023.12.28 – św. Młodzianków
+ chodzić w światłości (1 J 1, 5 – 2, 2; Mt 2, 13-18)
 • 2023.12.27 – św. Jana Ew.
+ czy moje współczestnictwo z Chrystusem jest źródłem radości? (1 J 1, 1-4; J 20, 2-8)
 • 2023.12.26 – św. Szczepana
+ w ręce Twoje Panie (Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Mt 10, 17-22)
 • 2023.12.25 – Narodzenie Pańskie
+ On odnowił naszą godność (Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18)
 • 2023.12.24 – 4ndadwB
+ Jezus jest domem Boga na ziemi (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Rz 16, 25-27; Łk 1, 26-38)
 • 2023.12.23 – 3soadw
+ Pan Jezus delikatnie, ale jak złotnik, nas oczyszcza (Ml 3, 1-4. 23-24; Łk 1, 57-66)
 • 2023.12.22 – 3ptadw
+ Wszechmocny, Święty, Miłosierny (1 Sm 1, 24-28; Łk 1, 46-56)
 • 2023.12.21 – 3czwadw
+ pragnijmy, tęsknijmy, wyczekujmy (PnP 2, 8-14; Łk 1, 39-45)
 • 2023.12.20 – 3sradw
+ Bóg z nami (Iz 7, 10-14; Łk 1, 26-38)
 • 2023.12.19 – 3wtadw
+ matka uczestniczy w misji jej dziecka (Sdz 13, 2-7. 24-25a; Łk 1, 5-25)
 • 2023.12.18 – 3pnadw
+ On zbawia nas od prawdziwych wrogów (Jr 23, 5-8; Mt 1, 18-24)
 • 2023.12.17 – 3ndadwB
+ aby się rozpleniła sprawiedliwość (Iz 61, 1-2a. 10-11; 1 Tes 5, 16-24; J 1, 6-8. 19-28)
 • 2023.12.16 – 2soadw
+ Jezus jest kluczem (Syr 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13)
 • 2023.12.15 – 2ptadw
+ dzięki przykazaniom będziesz miał pokój jak rzeka (Iz 48, 17-19; Mt 11, 16-19)
 • 2023.12.14 – 2czwadw
+ Jan jest cedrem na putyni (Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15)
 • 2023.12.13 – 2sradw
+ przyjmij miłość jako zasadę życia (Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30)
 • 2023.12.12 – 2wtadw
+ słuchajmy Jego słowa, które trwa na wieki (Iz 40, 1-11; Mt 18, 12-14)
 • 2023.12.11 – 2pnadw
+ spowiedź to nowe stworzenie (Iz 35, 1-10; Łk 5, 17-26)
 • 2023.12.10 – 2ndadwB
+ pokorni jak Jan Chrzciciel (Iz 40, 1-5. 9-11; 2 P 3, 8-14; Mk 1, 1-8)
 • 2023.12.09 – 1soadw
+ Nauczyciel Mistrz i Jego posłańcy (Iz 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)
 • 2023.12.08 – niepokalane poczęcie NMP
+ przez Nią wszystko jest odnowione (Rdz 3, 9-15. 20; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-38)
 • 2023.12.07 – 1czwadw
+ znaleźć się w mieście Boga (Iz 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27)
 • 2023.12.06 – 1sradw
+ obyśmy dostąpili tej uczty (Iz 25, 6-10a; Mt 15, 29-37)
 • 2023.12.05 – 1wtadw
+ pełen Ducha Świętego Dawca pokoju (Iz 11, 1-10; Łk 10, 21-24)
 • 2023.12.04 – 1pnadw
+ On jest rozjemcą (Iz 2, 1-5; Mt 8, 5-11)
 • 2023.12.03 – 1ndzdwB
+ bo Tyś naszym Ojcem (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7; 1 Kor 1, 3-9; Mk 13, 33-37)