• 2022.10.03 – św. Archaniołów – Msza Odnowy
+ nauka o drodze Bożej wskazanej przez Archaniołów i o tym, co one robią dla Syna Człowieczego (Ap 12, 7-12a; J 1, 47-51)
 • 2022.10.02 – 27ndzwC
+ nauka o wierności Bogu w trudach i przeciwnościach, w nieustannym przebaczaniu, i przyjęciu postawy sługi jako pomocnej w tym, by wytrwać (Ha 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tm 1, 6-8. 13-14; Łk 17, 5-10)
+ inaczej ujęta nauka o wierności Bogu w trudach i przeciwnościach i nieznośności życia pośród ludzi walczących o miłość (Ha 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tm 1, 6-8. 13-14; Łk 17, 5-10)
 • 2022.10.01 – 26sozwII
+ nauka zgrubna o księdze Hioba i jej zakończeniu, o patrzeniu Pana Jezusa na naszę nierozumienie Boga, nieznajomość Ojca i Jego zamysłu miłości wobec nas (Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17; Łk 10, 17-24)
 • 2022.09.29 – św. pośw. katedry
+ nauka o Mistycznym Ciele Chrystusa, biskupie – jako głowie i diecezji – jako Ciele Chrystusowym; (1 P 2,4-9; J 2,13-22)
 • 2022.09.28 – 26srzwII
+ nauka o „smutku” Boga z powodu nie zrozumienia Jego głębi miłości wobec nas (Hi 9, 1-12. 14-16; Łk 9, 57-62)
 • 2022.09.27 – 26wtzwII
+ nauka o przeżywaniu depresji i sytuacji załaniania sobą i niedziałaniem dotychczasowych schematów i standardów (Hi 3, 1-3. 11-17. 20-23; Łk 9, 51-56)
 • 2022.09.26 – 26pnzwII
+ nauka o tym jak w krzyżu Chrystusa wyjaśniają się Pisma i wyjaśnia się nasze życie (Hi 1, 6-22; Łk 9, 46-50)
 • 2022.09.25 – 26ndzwC
+ nauka o krzyżu i jego wzięciu, o nieprawdziwym wzięciu krzyża i staniu się faryzeuszem, bogaczem i o byciu biedakiem niosącym brzemię swej niedoli bez porzucania Boga i przeklinania ludzi (Am 6, 1a. 4-7; 1 Tm 6, 11-16; Łk 16, 19-31)
+ nauka nieco łagodniejsza o tym jak nie stać się bogaczem i o tym, jak pójść do nieba jak Łazarz (Am 6, 1a. 4-7; 1 Tm 6, 11-16; Łk 16, 19-31)
 • 2022.09.24 – 25sozwII
+ nauka o sztuce przechodzenia na tamten świat (Koh 11, 9 – 12, 8; Łk 9, 43b-45)
 • 2022.09.23 – 25ptzwII
+ człowiek wie o sobie i o planach Bożych tylko nieco, ale chodzi, by wiedząc tylko nieco, pozwolić Panu Jezusowi zbawić mnie (Koh 3, 1-11; Łk 9, 18-22)
 • 2022.09.22 – 25czwzwII
+ nauka o jak przygnębiający obraz naszej marności rodzi w nas wdzięczność wobec Boga, który posyła nam swego Syna Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia (Koh 1, 2-11; Łk 9, 7-9)
 • 2022.09.21 – św. Mateusza
+ nauka o dobrej nowinie Ewangelii i tym, ku czemu powinna ona zmieniać tego, kto ją usłyszał (Ef 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13)
 • 2022.09.20 – 25wtzwII
+ nauka o byciu matką Jezusa w sobie (Prz 21, 1-6. 10-13; Łk 8, 19-21)
 • 2022.09.19 – 25pnzwII
+ nauka o eliminowaniu wewnętrznej obłudy, aby być bardziej napełnionym światłem (Prz 3, 27-35; Łk 8, 16-18)
 • 2022.09.18 – 25ndzwC
+ nauka o tym, jaką ekonomię miłosierdzia ma Pan Jezus (Am 8, 4-7; 1 Tm 2, 1-8; Łk 16, 1-13)
 • 2022.09.17 – 24sozwII
+ nauko o procesie obumierania, przyjmowania słowa Bożego, rodajach naszej gleby i zmartwychwstaniu ciał (1 Kor 15, 35-37. 42-49; Łk 8, 4-15)
 • 2022.09.16 – 24ptzwII
+ nauka o wolności w Chrystusie i miłości, która wszystko zmienia (1 Kor 15, 12-20; Łk 8, 1-3)
 • 2022.09.15 – Matki Bolesnej
+ nauka o istocie boleści Matki Bożej i jej udziale w dziele odkupienia (Hbr 5, 7-9; J 19, 25-27)
 • 2022.09.14 – św. Pod. Krzyża
+ nauka o widzialnej dostępności Krzyża w naszym otoczeniu, aby każdy kto umiera mógł spojrzeć na ten znak i dostąpić zbawienia (Flp 2, 6-11; J 3, 13-17)
 • 2022.09.12 – 24pnzwII –
+ nauka o Kościele – Maryi – Pani (1 Kor 11, 17-26. 33; Łk 7, 1-10)
 • 2022.09.11 – 24ndzwC
+ nauka o kategoriach grzeszników, których i jak traktuje Pan Bóg i dlaczego musmy modlić się jak Mojżesz (Wj 32, 7-11. 13-14; 1 Tm 1, 12-17; Łk 15, 1-32)
 • 2022.09.10 – spotkanie margaretek
ogłoszenia
konferencja wstępna – chroń głowę
+ szósta nauka z cyklu o wynagradzaniu dla osób modlących się za kapłanów – Współcierpienie z Chrystusem
 • 2022.09.10 – 23sozwII
+ nauka o bałwochwalstwie i jak się ono pojawia w naszym życiu (1 Kor 10, 14-22; Łk 6, 43-49)
 • 2022.09.09 – 23ptzwII – Msza ku czci św. Michała
+ dobra nowina o życiu wiecznym z Bogiem w Jezusie Chrystusie Synu Bożym i walka z siłami zła zaczyna się od oczyszczenia siebie – obłudniku usuń belkę ze swego oka i przejrzyj (1 Kor 9, 16-19. 22-27; Łk 6, 39-42)
 • 2022.09.08 – Narodzenie NMP
+ przez Niego ku Niej i znów ku Niemu – nauka o rodowodzie Pana Jezusa (Rz 8, 28-30; Mt 1, 1-16. 18-23)
 • 2022.09.07 – 23srzwII
+ nauka o tym, jak tajemnica krzyża wyjaśnia błogosławieństwa Łukaszowe (1 Kor 7, 25-31; Łk 6, 20-26)
 • 2022.09.06 – 23wtzwII
+ dwa kierunki dusz – ku bożkom i ku Panu Jezusowi, Zbawicielowi, dawcy zdrowia, pokoju i wolności (1 Kor 6, 1-11; Łk 6, 12-19)
 • 2022.09.05 – 23pnzwII
+ nauka o tym, jak łaska przemienia dusze, przemienia Kościół i jak grzech przeżera dusze i Kościół aż po zaprzeczenie jego istocie; (1 Kor 5, 1-8; Łk 6, 6-11)
 • 2022.09.03 – 22sozwII
+ nauka o „królowaniu” tych, którzy tak mniemając o sobie, ledwo kilka kroków na drodze Bożej zrobili; nauka o pragnieniu apostołów, by wytchnąc chwilę i cieszyć się, że ktoś coś zrozumiał z drogi krzyża, które czasem zwodzi ku przypisaniu sobie tego, co czyni jedynie Pan Jezus (1 Kor 4, 6-15; Łk 6, 1-5)
 • 2022.09.02 – 22ptzwII
+ nie można zmusić kogoś do relacji z Panem Jezusem; relacja z Panem Jezusem powstaje w duszy w różnych okolicznościach i po jakimś czasie przybiera pewne specyficzne właściwości – nie można ich zmieniać na siłę; zmiana odbywa się przez post i wołanie do Boga, przez poddanie się zależności od Boga działającego przez spowiednika, przez owocność modlitwy i Eucharystii (1 Kor 4, 1-5; Łk 5, 33-39)
 • 2022.09.01 – 22czwzwII
+ nauka o oddaniu naszej wiedzy aby posiąść wiedzę krzyża (1 Kor 3, 18-23; Łk 5, 1-11)
 • 2022.08.31 – 22srzwII
+ nie od razu można głosić prawdę o krzyżu Pana Jezusa (1 Kor 3, 1-9; Łk 4, 38-44)
 • 2022.08.30 – 22wtzwII
+ nauka o Bogu, duszach anielskich i ich mocy duchowej i człowieku oraz wpływie na niego (1 Kor 2, 10b-16; Łk 4, 31-37)
 • 2022.08.29 – męczeństwo Jana Chrzciciela
+ nauka o wierności prawdzie i o znieczuleniu serc na prawdę w jej okrucieństwie i okropności (Jr 1, 17-19; Mk 6, 17-29)
 • 2022.08.28 – 22ndzwC
+ cz1 (skończyła się pamięć w dyktafonie)
+ cz 2 – nauka o pokorze dla świadomych swego postępu na drodze duchowej uczniów (Syr 3, 17-18. 20. 28-29; Hbr 12, 18-19. 22-24a; Łk 14, 1. 7-14)
 • 2022.08.27 – 21sozwII
+ mamy się wyzbyć wszystkiego, co miłujemy, aby pozyskać Miłość, która nas miłuje (1 Kor 1, 26-31; Mt 25, 14-30)
 • 2022.08.26 – Matki Bożej Częstochowskiej
+ nauka o tym, na czym polega tożsamość Polaka, mieszkańca kraju, którego Królową jest NMP (Prz 8, 22-35; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11)
 • 2022.08.25 – 21czwzwII
+ nauka Pawła z początku 1 listu do Koryntian – trwanie w przekonaniu o naszym uświęceniu jakiego dokonuje Bóg napotka w nas trudności w postaci naszych upadków- trzeba wtedy nie dać się okraść przeciwnikowi z tego przekonania; nauka o czuwaniu (1 Kor 1, 1-9; Mt 24, 42-51)
 • 2022.08.24 – św. Bartłomieja ap
+ św. Natanael przynosi nam dar od Boga – chodź i zobacz wzrokiem przenikliwym wspmaganym łaską Bożą chwalene Miasto Boże – Kościół Święty – Oblubienicę Chrystusa-Oblubieńca (Ap 21, 9b-14; J 1, 45-51)
 • 2022.08.23 – 21wtzwII
+ ubodzy, milczący i wyczekujacy łaski od Boga, złączeni z krzyżem Chrystusa, musimy przejść starcia z naukami przeciwnymi: bez krzyża (ale z troską o potrzeby), bez grzechu (ale z godnością człowieka i z prawem wyboru i popełniania błędów), bez wiary (ale zgodnie z przepisami), bez milosierdzia dla grzeszników (zato dla wszystkich i zawsze) (2 Tes 2, 1-3a. 14-17; Mt 23, 23-26)
 • 2022.08.22 – 21pnzwII
+ ubodzy, milczący i oczekujący łaski od Boga, znosząc prześladowania stajemy się godnymi dostąpienia królestwa Bożego, a cierpiąc uciski oddajemy chwałę imieniu Jezusa (Bóg zbawia) razem z Nim współcierpiąc na krzyżu; każdy kto tego nie czyni staje się obłudnikiem godnym biada (2 Tes 1, 1-5. 11b-12; Mt 23, 13-22)
 • 2022.08.21 – 21ndzwC
+ zmieniona i nieco poszerzona nauka o zamyśle zbawczym Boga wobec wszystkich ludzi (Iz 66, 18-21; Hbr 12, 5-7. 11-13; Łk 13, 22-30)
+ inaczej powiedziane to samo o Bogu miłujacym nas i pragnącym naszego zbawienia, bardziej bezpośrednie odniesienie do czytań (Iz 66, 18-21; Hbr 12, 5-7. 11-13; Łk 13, 22-30)
 • 2022.08.20 – 21ndzwC
+ czy będę zbawiony? (Iz 66, 18-21; Hbr 12, 5-7. 11-13; Łk 13, 22-30)
 • 2022.08.20 – 20sozwII
+ pokora wynikajaca ze świadomości zależności od Boga, Jego Miłosierdzia tworzy uwarunkowania do zbudowania w nas świątyni Bożej Chwały przez samego Boga (Ez 43, 1-7a; Mt 23, 1-12)
+ porzeszona nauka o pokorze i świadomości własnę nędzy jako kluczowym czynniku uniknięcia pójścia droga faryzeusza (Ez 43, 1-7a; Mt 23, 1-12)
 • 2022.08.19 – 20ptzwII
+ ukierunkowana rozumem i poszukująca poznania miłość Boga prowadzi do pokory stworzenia przed Stwórcą, grzesznika przed Zbawcą i dziecka przed Ojcem Miłosiernym; dalej prowadzi do cierpliwej i wybaczającej miłości wobec bliźnich (Ez 37, 1-14; Mt 22, 34-40)
 • 2022.08.18 – 20czwzwII
+ Bóg pragnie naszego serca napełnionego miłością od Boga i tego byśmy Go wybrali i byli Jego ludem (Ez 36, 23-28; Mt 22, 1-14)
 • 2022.08.17 – 20srzwII
+ nauka o pastrzach i trosce wiernych o nich (Ez 34, 1-11; Mt 20, 1-16)
 • 2022.08.16- 20wtzwII
+ nauka o pysze budującej się na bogactwie, która uniemożliwia wejście do królestwa niebieskiego (Ez 28, 1-10; Mt 19, 23-30)
 • 2022.08.15 – Wn NMP
+ ogólna refleksja nad ukrytym udziałem Maryi w naszym zbawieniu (Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56)
 • 2022.08.14 – 20ndzwC
+ jak nacisk ludzi wpływowych zwiedzionych przez grzech wpływa na sprawiedliwego czyni go grzesznym; jak grzech zwodzi członków rodzin, jak pokonuje się podziały krzyżem Chrystusa (Jr 38, 4-6. 8-10; Hbr 12, 1-4; Łk 12, 49-53)
+ nieco poszerzona nauka o istocie sporów, różnicy między drogą krzyża a wojnami religijnymi (Jr 38, 4-6. 8-10; Hbr 12, 1-4; Łk 12, 49-53)
 • 2022.08.13 – 19sozwII
+ odpowiedzialność osobista za grzechy a wpływ rodziców na grzeszne postawy dziecka – prostota dziecka, ufność dziecka, czystość dziecka (Ez 18, 1-10. 13b. 30-32; Mt 19, 13-15)
+ poszerzona nauka o wychowaniu i jego wpływie na osobistą odpowiedzialność przed Bogiem każdego z nas (Ez 18, 1-10. 13b. 30-32; Mt 19, 13-15)
 • 2022.08.11 – 19ptzwII
+ jedyne przymierze jakie jest wieczne między ludźmi a Bogiem, to przymierze w Jezusie Chrystusie, Bogu-Człowieku; w Nim i dzięki darom i łaskom wysłużonym ludziom przez Niego, jesteśmy zdolni zdobyć wieczne dziedzictwo, czyli życie wieczne w Bogu; małżeństwo katolickie na ziemi jest na wzór relacji Boga i ludzi w przymierzu w Chrystusie – jest zdolne być droga zbawienia tylko w Chrystusie i powinno być zakładane wyłącznie jako lepsza droga zbawienia niż w pojedynkę; (Ez 16, 59-63; Mt 19, 3-12)
+ poszerzona nauka o przymierzu i małżeństwie (Ez 16, 59-63; Mt 19, 3-12)
 • 2022.08.10 – 19czwzwII
+ nauka o refleksji nad własną grzesznością, która prowadzi do zdolności przebaczania innym (Ez 12, 1-12; Mt 18, 21 – 19, 1)
+ poszerzona nauka o konieczności świadomości własnej grzeszności, aby przebaczać i wzrastać w łasce, aby wyjść ze zranień i depresji, aby postąpić w ubóstwie i wzgardzić pychą pod płaszczykiem miłości własnej (Ez 12, 1-12; Mt 18, 21 – 19, 1)
 • 2022.08.10 – św. Wawrzyńca
+ nauka o ubóstwie duchowym w zarysie (2 Kor 9, 6-10; J 12, 24-26)
+ poszerzona nauka o ubóstwie duchowym, jako dopełnieniu relacji Oblubienicy do Oblubieńca, o prawdziwym bogactwie i o nienawiści życia (2 Kor 9, 6-10; J 12, 24-26)
 • 2022.08.09 – św. Teresy Benedykty od Krzyża
+ o relacji Oblubienicy do Oblubieńca (Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Mt 25, 1-13)
+ poszerzona nauka o relacji Oblubienicy do Oblubieńca (Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Mt 25, 1-13)
 • 2022.08.08 – 19pnzwII
+ Bóg nie podlega naszym wyobrażeniom o Nim; JEST INNY; owocem tej inności jest dzieło zbawienia ludzi przez śmierć krzyżową Wcielonego Syna Bożego (Ez 1, 2-5. 24-28c; Mt 17, 22-27)
 • 2022.08.07 – 19ndzwC
+ nauka o wierze, o jej źródle, wzroście przez próby, gaszeniu przez grzechy, stopniowym oddawaniu wszystkiego na jałmużnę (ubóstwo duchowe), o kapłaństwie urzędowym i chrzcielnym (Mdr 18, 6-9; Hbr 11, 1-2. 8-19; Łk 12, 32-48)
+ nieco inna nauka o wierze, jej zmianach, próbach (Mdr 18, 6-9; Hbr 11, 1-2. 8-19; Łk 12, 32-48)
 • 2022.08.06 – Przemienienie Pańskie
+ aby poznać Jezusa jako sługę i jako istniejącego w postaci Bożej (Dn 7, 9-10. 13-14; Łk 9, 28b-36)
+ skrzydła nadziei naszej duszy, że osiągnie chwałę Bożą (Dn 7, 9-10. 13-14; Łk 9, 28b-36)
 • 2022.08.05 – 18ptzwII
+ nauka o tym, dlaczego pójście za Panem Jezusem jest związane z zaparciem się siebie i krzyżem (Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7; Mt 16, 24-28)
+ poszerzona nauka o tym, dlaczego pójście za Panem Jezusem jest związane z zaparciem się siebie i kiedy krzyż jest naprawdę krzyżem (Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7; Mt 16, 24-28)
 • 2022.08.04 – 18czwzwII
+ jedynie miłość Boga w sercu człowieka – pozyskana przez odpuszczenie grzechów w sakramentalnej spowiedzi, dzięki władzy związywania i rozwiązywania udzielonej przez Boga kapłanom – sprawia pokój i poznanie Bożej woli (Jr 31, 31-34; Mt 16, 13-23)
+ dłuższa nauka o doświadczeniu miłości Boga przez uzyskanie odpuszczenia grzechów (Jr 31, 31-34; Mt 16, 13-23); zwrócono mi uwagę, że podana przeze mnie liczba osób rocznie wyspowiadana przez Jana Vianneya (1mln) jest za duża – pomyliłem z liczbą osób nawiedzającą Ars rocznie – przepraszam.
 • 2022.08.03 – 18srzwII
+ słowo zapowiadające piękno Kościoła – Dziewicy – Ciała Chrystusowego (Jr 31, 1-7; Mt 15, 21-28)
 • 2022.08.02 – 18wtzwII
+ Pismo święte przenika rzyczywistość i ciągle sie spełnia (Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22; Mt 14, 22-36)
+ dłuższa nauka o warstwach świętych tekstów i zapowiedzi Kościoła (Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22; Mt 14, 22-36)
 • 2022.08.01 – 18pnzwII
+ fałszywego proroka orędzie o złudnej nadziei zamiast wzywania do nawrócenia (Jr 28, 1-17; Mt 14, 13-21)
+ dłuższa, poszerzona nauka o Chananiaszu i Jeremiaszu, orędziu fałszywym i orędziu prawdziwym, Bożym (Jr 28, 1-17; Mt 14, 13-21)
 • 2022.07.31 – 18ndzwC
+ nauka o rozeznawaniu, o niewłaściwych kierunkach dyscypliny i ascezy, o bałwochwalstwie pod postacią nieczystości i chciwości, o próbach, które przechodzi człowiek wiary w dalszych etapach, które pokonuje się przez pokorę i zależność od Boga (Koh 1, 2; 2, 21-23; Kol 3, 1-5. 9-11; Łk 12, 13-21)
 • 2022.07.30 – 17sozwII
+ matnia powiązań ludzi świata, uniemożliwia im słuchanie i sercem przylgnięcie do słowa Boga i Jego nakazów; w osupienie wprowadza ich pojawienie się proroka Bożego spoza układu; trzeba go zabić; (Jr 26, 11-16. 24; Mt 14, 1-12)
 • 2022.07.29 – św. Marty, Marii i Łazarza
+ autentyczny uczeń zawsze wzrasta w miłości Pana Jezusa (1 J 4, 7-16; J 11, 19-27) w homilii błędnie powiedziałem, że dziś przypada inne pierwsze czytanie – może być inne, ale to, co było, jest właściwe. Przepraszam.
 • 2022.07.28 – 17czwzwII
+ przypowieść o sieci (Jr 18, 1-6; Mt 13, 47-53)
 • 2022.07.27 – 17srzwII
+ tajemnice Trójcy Przenajświętszej ujawnione w przypowieściach o skarbie w roli i o perle; cierpienia Pana Jezusa (Jr 15, 10. 16-21; Mt 13, 44-46)
 • 2022.07.26 – 17wtzwII
+ nauka o synach Bożych w Jedynym Synu (Jr 14,17-22; Mt 20, 20-28)
 • 2022.07.25 – św. Jakuba
+ kielich Chrystusa, kielich apostoła, nauka o tym, jak życie Chrystusa objawia się w apostole (2 Kor 4, 7-15; Mt 20, 20-28)
 • 2022.07.24 – 17ndzwC
+ nauka o tym, dlaczego powinniśmy modlić sie wyłącznie o życie Boże w nas, o Ducha Świętego (Rdz 18, 20-32; Kol 2, 12-14; Łk 11, 1-13)
+ nauka o modlitwie – w mojej ocenie lepiej ustrukturyzowana nauka tym, dlaczego powinniśmy modlić się o Ducha Świętego (Rdz 18, 20-32; Kol 2, 12-14; Łk 11, 1-13)
 • 2022.07.23 – św. Brygidy
+ Krzyż Chrystusowy jako droga ucznia Pana Jezusa; skąd bierze się wysiłek trwania w krzewie winnym (Ga 2, 19-20; J 15, 1-8)
+ nauka z g. 18
 • 2022.07.22 – św. Marii Magdaleny
+ o relacji z Chrystusem, która musi się zmienić; o odchodzeniu bliskich z którymi relacja musi się zmienić (2 Kor 5, 14-17; J 20, 1. 11-18)
+ nauka z g. 18
 • 2022.07.21 – 16czwzwII
+ nauka o zatwardziałości serca – skąd się bierze i czym skutkuje (Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13; Mt 13, 10-17)
 • 2022.07.21 – ślub
+ nauka ślubna (Pnp 2,8-10.14.16a; 8,67a; Rz 12, 1-2. 9-18; J15, 12-16)
 • 2022.07.20 – 16srzwII
+ temat płodności zycia Bożego w nas ujęty od strony poczatkowej, czyli oczyszczająca, poczynająca i ochraniająca rola głosiciela słowa Bożego (Jr 1, 1. 4-10; Mt 13, 1-9)
 • 2022.07.19 – 16wtzwII
+ jak przez pełnienie woli Bożej człowiek jest bratem i siostra Chrystusa a nawet matką (Mi 7, 14-15. 18-20; Mt 12, 46-50)
+ trochę inna struktura nauki o pełnieniu woli Bożej (Mi 7, 14-15. 18-20; Mt 12, 46-50)
 • 2022.07.18 – 16pnzwII
+ o sądzie Bożym szczegółowym (Mi 6, 1-4. 6-8; Mt 12, 38-42)
+ dłuższa nauka (Mi 6, 1-4. 6-8; Mt 12, 38-42)
 • 2022.07.17 – 16ndzwC
+ o płodności życia Bożego w człowieku (Rdz 18, 1-10a; Kol 1, 24-28; Łk 10, 38-42)
 • 2022.07.16 – 16sozwII – Matki Bożej Szkaplerznej
+ krótsza nauka o chciwości wrogów Chrystusa i szacie Maryi dla Jej dzieci (Mi 2, 1-5; Mt 12, 14-21)
+ dłuższa nauka o chciwości wrogów Chrystusa i szacie Maryi dla Jej dzieci; obowiązki noszących szkaplerz (Mi 2, 1-5; Mt 12, 14-21)
 • 2022.07.15 – 15ptzwII
+ krótsza nauka o prawdziwej świątyni i jej sługach i modlitwie serca skruszonego (Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8; Mt 12, 1-8)
+ dłuższa nauka o prawdziwej świątyni i jej sługach i modlitwie serca skruszonego (Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8; Mt 12, 1-8)
 • 2022.07.14 – 15czwzwII
+ nauka o tym jak człowiek uczy się sprawiedliwości Bożej przez rozważanie przykrych wydarzeń swego życia (Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Mt 11, 28-30)
 • 2022.07.13 – 15srzwII
+homilia krótsza o sprawiedliwości Bożej
+ homilia dłuższa o sprawiedliwości Bożej i przesadzie w wykonaniu kary Bożej przez Asyrię; rozszerzony wątek przesady w nawracaniu się (Iz 10, 5-7. 13-16; Mt 11, 25-27)
 • 2022.07.11 – św. Benedykta
+ nauka o oczekiwaniu na to, co nadejdzie w życiu wiecznym (Prz 2, 1-9; Mt 19, 27-29)
 • 2022.07.10 – 15ndzwC
+ lekcja dla zaawansowanych w miłości o miłosierdziu, które polega na przekraczaniu prawa w imię ratowania życia (Pwt 30, 10-14; Kol 1, 15-20; Łk 10, 25-37)
 • 2022.07.08 – 14ptzwII
+ nawrócenie do Boga, prośba o usuniecie grzechów, odwrócenie się od bożków, uznanie siebie za sierotę potrzebującą opieki i troski od Boga – oto kroki wskazane przez Ozeasza do życia w Bożym błogosławieństwie; niespełnienie ich sprawia, że troskę Boga wyrażaną przez posłanie do nas jego ludzi (owiec) będziemy zwalczać uznając za zło (wilki) (Oz 14, 2-10; Mt 10, 16-23)
 • 2022.07.07 – 14czwzwII
+ Bóg odsłania swój ból Ojca wobec dziecka, któremu okazał tyle troski i miłości, a ono odchodzi (Oz 11, 1-4. 8c-9; Mt 10, 7-15)
 • 2022.07.06 – 14srzwII
+ cechy Kościoła, który Pan Jezus założył są bardzo konkretne – władza od Pana Jezusa dana apostołom to władza na złymi duchami w duszach ludzkich, które wchodzą tam przez grzech, który został popełniony przez człowieka przez przyjęcie pokusy, która nie została zwalczona przez czuwanie i modlitwę – Kościół, który nie głosi tych prawd, nie jest prawdziwy, nie jest apostolski i nie jest Chrystusowy (Oz 10, 1-3. 7-8. 12; Mt 10, 1-7)
 • 2022.07.05 – 14wtzwII
+ słowo o zamęcie – skąd się bierze i dlaczego powoduje gniew Boży (Oz 8, 4-7. 11-13; Mt 9, 32-38)
 • 2022.07.04 – 14pnzwII
+ słowo o relacji duszy do Boga – duszę dziewczynki, za którą wstawia się do Boga jej tata, i duszę dorosłej kobiety cierpiącej na krwotok, „zabił kult Baala”; dusze martwe; Pan Jezus je ożywia, w relacji z nimi staje się ich Mężem (Oz 2, 16. 17b-18. 21-22; Mt 9, 18-26)
+ dodatek do homilii z 14pnzwII o wychowaniu dzieci do wglądu w siebie i spowiedzi zamiast przesadnych działań prewencyjnych
 • 2022.07.03 – 14ndzwC
+ chlubienie się z krzyża, zranienia od węży, skorpinów i wilków, pokój i pociecha na kolanach Matki (Iz 66, 10. 12-14c; Ga 6, 14-18; Łk 10, 1-12. 17-20)
 • 2022.07.02 – 13sozwII
+ (Am 9, 11-15; Mt 9, 14-17)
 • 2022.07.01 – 13ptzwII
+ (Am 8, 4-6. 9-12; Mt 9, 9-13)
 • 2022.06.30 – 13czwzwII
+ mamy stawać się wierzacymi przynoszącymi do Jezusa sparaliżowanych (Am 7, 10-17; Mt 9, 1-8)
 • 2022.06.29 – św. Piotra i Pawła
+ Piort i Paweł przeżywają chwile głębokiego oczyszczenia, gotując się na smierć; a Bóg wybawia ich, sprawiając, że stają się jeszcze bardziej ubodzy i bardziej ufający (Dz 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-9. 16-18; Mt 16, 13-19)
 • 2022.06.28 – 13wtzwII
+ kim On jest – Kościół nieustannie głosi tajemnicę Jezusa Chrystusa Boga-Człowieka; Stwórca wobec stworzenia ma moc i przewagę, a zachowanie stworzenia powinno być uniżeniem i poddaniem. A jednak człowiek, nie rozumiejąc, że jest stworzeniem, nie chce poddać się Bogu i Jego pełnemu miłości działanu. Dlatego musi przyjść kara. (Am 3, 1-8; 4, 11-12; Mt 8, 23-27)
 • 2022.06.27 – 13pnzwII
+ nauka o smutku Pana Jezusa i jego powodach (Am 2, 6-10. 13-16; Mt 8, 18-22)
 • 2022.06.26 – 13ndzwC
+ nauka o wolności w Chrystusie, o wejściu w powołanie, czyli świadome życie w wolności Chrystusa, o tym jak to się różni od poprzedniego życia (1 Krl 19, 16b. 19-21; Ga 5, 1. 13-18; Łk 9, 51-62)
 • 2022.06.25 – N. Serca NMP
+ Serce Maryi to serce człowieka rozumiejącego proces zbawienia jaki prowadzi Pan Jezusa wobec nas (Iz 61, 9-11; Łk 2, 41-51)
 • 2022.06.24 – NSPJ
+ orędzie o miłości, którą objawia Serce Pana Jezusa wiąże się z prawdą o grzechu, niewoli, bezradności i ślepocie naszej; (Ez 34, 11-16; Rz 5, 5b-11; Łk 15, 3-7)
 • 2022.06.23- narJChrz
+ najważniejszym zdaniem o Janie Chrzcicielu jest proroctwo jego ojca Zachariasza „a ty dziecię zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów” (Iz 49, 1-6; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66. 80)
 • 2022.06.22 – 12srzwII
+ dobre działanie proroków niefałszywych prowadzi do owoców na życie wieczne (2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3; Mt 7, 15-20)
 • 2022.06.21 – 12wtzwII
+ o ostatnich pouczeniach Pana Jezusa; psy, świnie, czynienie innym jak byśmy chcieli dla siebie; wąska ścieżka (2 Krl 19, 9b-11. 14-21.
31-35a. 36; Mt 7, 6. 12-14)
 • 2022.06.20 – 12pnzwII
+ nie osądzać to generalna zasada działania, choć niekiedy będziemy musieli pewnego osądu dokonać… (2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18; Mt 7, 1-5)
 • 2022.06.19 – 12ndzwC
+ każdy z nas, z głębokiego przekonania, powinien umieć wyjasnić słowa płynące z głębi naszego serca – Ty jesteś Mesjaszem Bożym (Za 12, 10-11; 13, 1; Ga 3, 26-29; Łk 9, 18-24)
 • 2022.06.18 – 11sozwII
+ nie troszczyć się zbytnio, to znaczy nie czynić z rzeczy koniecznych bożka, nie pozwolić by pod pozorem troski i powinności, wkradł się w nasze serca duch bałwochwalstwa (2 Krn 24, 17-25; Mt 6, 24-34)
 • 2022.06.16 – Boże Ciało C
+ dzień Najświętszego Sakramentu zapowiadanego już od początku zbawienia, sakramentu, który sprawujemy głosząc śmierć, zmartwychwstanie i oczekiwanie na powtórne przyjście Pana Jezusa (Rdz 14, 18-20; 1 Kor 11, 23-26; Łk 9, 11b-17)
 • 2022.06.14 – 11wtzwII
+ nauka o naszych uzasadnieniach dla grzechu, które i tak nie przeszkodzą działać sprawiedliwości Bożej i o tym, jak pokonać wrogość w sobie (1 Krl 21, 1b-16; Mt 5, 38-42)
 • 2022.06.13 – 11pnzwII
+ nauka o niestawianiu oporu złemu (1 Krl 21, 17-29; Mt 5, 43-48)
 • 2022.06.12 – Najświętszej Trójcy C
+ byt, istota, natura, Syn-Słowo przez które wszystko się stało, tchnienie Miłości Ojca ku Synowi i Syna ku Ojcu – Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty (Prz 8, 22-31; Rz 5, 1-5; J 16, 12-15)
 • 2022.06.11 – spotkanie margaretek 6
+ być jak Barnaba – nieść sprawiedliwość Bożą tj. patrzeć na ludzi miłosierną miłością z krzyża Pana Jezusa; Iz 40, 28-31 słowo na spotkanie osób modlących się za kapłanów
 • 2022.06.09 – Jezusa Chrystusa najwyższego kapłana C
+ warstwy kapłańskiej posługi Chrystusa i kapłanów przez Niego posłanych (Iz 6, 1-4. 8; J 17, 1-2. 9. 14-26)
 • 2022.06.08 – 10srzwII
+ wychowanie przez zasady prowadzi od surowości przestrzegania ich, do przekroczenia ich przez miłość – poprzez złożenie siebie na ofiarę z miłości dla zbawienia innych (1 Krl 18, 20-39; Mt 5, 17-19)
 • 2022.06.07 – 10wtzwII
+ rozgraniczająca właściwość soli i światła pochodzi od Boga (1 Krl 17, 7-16; Mt 5, 13-16)