• 2024.02.21 – 1srpos
+ głosić jak Jonasz (Jon 3, 1-10; Łk 11, 29-32)
  • 2024.02.20 – 1wtpos
+ o modlitwie, woli Bożej i nieprzebaczeniu (Iz 55, 10-11; Mt 6, 7-15)
  • 2024.02.19 – 1pnpos
+ świętość jest darem Boga (Kpł 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46)
  • 2024.02.18 – 1ndposB
+ wspomnienie swego chrztu (Rdz 9, 8-15; 1 P 3, 18-22; Mk 1, 12-15)
  • 2024.02.17 – sobota po popielcu
+ nawrócenie darem Jezusa (Iz 58, 9b-14; Łk 5, 27-32)
  • 2024.02.16 – piątek po popielcu
+ o poście (Iz 58, 1-9a; Mt 9, 14-15)
  1. archiwalna nauka z Gorzkich Żali o poście
(mówiąc o nie biciu kobiet w dniu postu, nie zachęcam do bicia kobiet w inne dni)
  • 2024.02.15 – czwartek po popielcu
+ o dwóch drogach (Pwt 30, 15-20; Łk 9, 22-25)
  • 2024.02.14 – środa popielcowa
+ wezwani wszyscy do nawrócenia (Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Mt 6, 1-6. 16-18)