• 2024.07.20 – 15sozwII
+ Jezus jako przynoszący prawo poganom (Mi 2, 1-5; Mt 12, 14-21)
 • 2024.07.19 – 15ptzwII
+ Jezus jest Bogiem (Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8; Mt 12, 1-8)
 • 2024.07.18 – 15czwzwII
+ ciężkie życie predyspozycją do przyjęcia pokrzepienia Jezusa (Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Mt 11, 28-30)
 • 2024.07.17 – 15srzwII
+ w prostocie przyjąć naukę Jezusa (Iz 10, 5-7. 13-16; Mt 11, 25-27)
 • 2024.07.16 – 15wtzwII
+ nawróćmy sie my (Iz 7, 1-9; Mt 11, 20-24)
 • 2024.07.15 – 15pnzwII
+ nagroda za przyjęcie nauki (Iz 1, 10-17; Mt 10, 34 – 11, 1)
 • 2024.07.14 – 15ndzwB
+ o posłańcach Bożych i ich orędziu (Am 7, 12-15; Ef 1, 3-14; Mk 6, 7-13)
 • 2024.07.13 – 14sozwII
+ nie bój się śmierci za Jezusa (Iz 6, 1-8; Mt 10, 24-33)
 • 2024.07.12 – 14ptzwII
+ przykre zderzenie się chrześcijanina-misjonarza ze światem (Oz 14, 2-10; Mt 10, 16-23)
 • 2024.07.11 – św. Benedykta
+ nagroda za opuszczenie bliskich i pola (Prz 2, 1-9; Mt 19, 27-29)
 • 2024.07.10 – 14srzwII
+ apostołowie egzorcyści (Oz 10, 1-3. 7-8. 12; Mt 10, 1-7)
 • 2024.07.09 – 14wtzwII
+ litościwy Pan Jezus (Oz 8, 4-7. 11-13; Mt 9, 32-38)
 • 2024.07.08 – 14pnzwII
+ wiara tak, że Bóg wstaje (Oz 2, 16. 17b-18. 21-22; Mt 9, 18-26)
 • 2024.07.07 – 14ndzwB
+ posłanie proroka (Ez 2, 2-5; 2 Kor 12, 7-10; Mk 6, 1-6)
 • 2024.07.06 – 13sozwII
+ chrześcijański post (Am 9, 11-15; Mt 9, 14-17)
 • 2024.07.05 – 13ptzwII
+ celnicy i grzesznicy wchodzą do Królestwa Niebieskiego (Am 8, 4-6. 9-12; Mt 9, 9-13)
 • 2024.07.04 – 13czwzwII
+ odpuszczanie grzechów misją Mesjasza (Am 7, 10-17; Mt 9, 1-8)
 • 2024.07.03 – św. Tomasza ap.
+ Pan mój i Bóg mój (Ef 2, 19-22; J 20, 24-29)
 • 2024.07.02 – 13wtzwII
+ zawsze ufać Bogu (Am 3, 1-8; 4, 11-12; Mt 8, 23-27)
 • 2024.07.01 – 13pnzwII
+ ważne dla powoływanych (Am 2, 6-10. 13-16; Mt 8, 18-22)
 • 2024.06.30 – 13ndzwB
+ jak miłosierdzie zwycięża śmierć grzechową (Mdr 1, 13-15; 2, 23-24; 2 Kor 8, 7. 9. 13-15; Mk 5, 21-43)
 • 2024.06.29 – św. ap. Piotra i Pawła
+ smutny ale optymistyczny koniec (Dz 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-9. 16-18; Mt 16, 13-19)
 • 2024.06.28 – 12ptzwII
+ ufność w Boże miłosierdzie (2 Krl 25, 1-12; Mt 8, 1-4)
 • 2024.06.27 – 12czwzwII
+ słuchać i potwierdzać czynami (2 Krl 24, 8-17; Mt 7, 21-29)
 • 2024.06.26 – 12srzwII
+ uważaj jakiej nauki słuchasz (2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3; Mt 7, 15-20)
 • 2024.06.25 – 12wtzwII
+ nie wydawać świętości na pastwę nierozumienia (2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Mt 7, 6. 12-14)
 • 2024.06.24 – Narodziny Jana Chrzciciela
+ rzeczy Boże w naszej codzienności (Iz 49, 1-6; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66. 80)
 • 2024.06.23 – 12ndzwB
+ żyć dla Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał (Hi 38, 1. 8-11; 2 Kor 5, 14-17; Mk 4, 35-41)
 • 2024.06.22 – 11sozwII
+ powierzyć się i zaufać Bogu (2 Krn 24, 17-25; Mt 6, 24-34)
 • 2024.06.21 – 11ptzwII
+ skarbem jest miłość (2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20a; Mt 6, 19-23)
 • 2024.06.20 – 11czwzwII
+ niech wszyscy poznają Twoje imię Ojca (Syr 48, 1-14; Mt 6, 7-15)
 • 2024.06.19 – 11srzwII
+ tylko dla Boga (2 Krl 2, 1. 6-14; Mt 6, 1-6. 16-18)
 • 2024.06.18 – 11wtzwII
+ miłość doskonała jak doskonały jest Bóg (1 Krl 21, 17-29; Mt 5, 43-48)
 • 2024.06.17 – 11pnzwII
+ przerwij spiralę przemocy (1 Krl 21, 1b-16; Mt 5, 38-42)
 • 2024.06.16 – 11ndzwB
+ ogólna nauka o Kościele w jego duchowym wymiarze (Ez 17, 22-24; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34)
 • 2024.06.15 – 10sozwII
+ bądź prawdomówny (1 Krl 19, 19-21; Mt 5, 33-37)
 • 2024.06.14 – 10ptzwII
+ nie daj się pożądliwości (1 Krl 19, 9a. 11-16; Mt 5, 27-32)
 • 2024.06.13 – 10czwzwII
+ nie gniewaj się, nie poniżaj, nie zabijaj (1 Krl 18, 41-46; Mt 5, 20-26)
 • 2024.06.12 – 10srzwII
+ Jezus prawodawca (1 Krl 18, 20-39; Mt 5, 17-19)
 • 2024.06.11 – św. Barnaby
+ Pan okazał swoją sprawiedliwość (Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Mt 10, 7-13)
 • 2024.06.10 – 10pnzwII
+ przekleństwo kary Bożej i błogosławieństwo Bożego wybrania (1 Krl 17, 1-6; Mt 5, 1-12)
 • 2024.06.09 – 10ndzwB
+ spowiedź wyzwala i egzorcyzmuje (Rdz 3, 9-15; 2 Kor 4, 13 – 5, 1; Mk 3, 20-35)
 • 2024.06.08 – Niepokalanego Serca NMP
+ od pierwszego uderzenia pełne łaski serce (Iz 61, 9-11; Łk 2, 41-51)
 • 2024.06.07 – NSPJ B
+ poznać ogrom Jego miłości (Oz 11, 1. 3-4. 8c-9; Ef 3, 8-12. 14-19; J 19, 31-37)
 • 2024.06.06 – 9czwzwII
+ pozostać wierny Wiernemu (2 Tm 2, 8-15; Mk 12, 28b-34)
 • 2024.06.05 – 9srzwII
+ o błędach w Kościele (2 Tm 1, 1-3. 6-12; Mk 12, 18-27)
 • 2024.06.04 – 9wtzwII
+ oddać siebie (2 P 3, 12-15a. 17-18; Mk 12, 13-17)
 • 2024.06.03 – 9pnzwII
+ ku doskonałości (2 P 1, 2-7; Mk 12, 1-12)
 • 2024.06.02 – 9ndzwB
+ niedziela dniem wytchnienia od Krzyża codziennego (Pwt 5, 12-15; 2 Kor 4, 6-11; Mk 2, 23 – 3, 6)
 • 2024.06.01 – 8sozwII
+ strzeżmy się ludzi zamkniętych na prawdę (Jud 17. 20b-25; Mk 11, 27-33)
 • 2024.05.31 – Nawiedzienie NMP
+ raduj się, Bóg między nami (So 3, 14-17; Łk 1, 39-56)
 • 2024.05.30 – Boże Ciało B
+ Przymierze w Jego Krwi (Wj 24, 3-8; Hbr 9, 11-15; Mk 14, 12-16. 22-26)
 • 2024.05.29 – 8srzwII
+ służyć bliźnim jak Pan Jezus służył (1 P 1, 18-25; Mk 10, 32-45)
 • 2024.05.28 – 8wtzwII
+ Bóg o wszystko zadba (1 P 1, 10-16; Mk 10, 28-31)
 • 2024.05.27 – 8pnzwII
+ nasze pieniądze należą do Boga (1 P 1, 3-9; Mk 10, 17-27)
 • 2024.05.26 – Trójcy Świętej B
+ w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Pwt 4, 32-34. 39-40; Rz 8, 14-17; Mt 28, 16-20)
 • 2024.05.25 – 7sozwII
+ ufnie jak dziecko (Jk 5, 13-20; Mk 10, 13-16)
 • 2024.05.24 – 7ptzwII
+ nierozerwalność małżeństwa (Jk 5, 9-12; Mk 10, 1-12)
 • 2024.05.23 – Jezusa Chrystusa najwyższego Kapłana B
+ z Jego kapłaństwa czerpiemy wszyscy (Jr 31, 31-34; Mk 14, 22-25)
 • 2024.05.22 – 7srzwII
+ widzieć dobro, nie tolerować zaniedbań (Jk 4, 13-17; Mk 9, 38-40)
 • 2024.05.21 – 7wtzwII
+ pokora daje dostęp do łaski (Jk 4, 1-10; Mk 9, 30-37)